25 let novodobé historie Hasičského sboru města Rožnova pod Radhoštěm

Když v roce 1764 nechala obec postavit na rohu náměstí sochu sv. Floriana a opatřila ji nápisem „Te, Floriane sacer, poscit Rožnovia tota, has nostras semper ab igne fove!“ Tehdy měl tento čin opodstatnění, protože v té době byl Rožnov městečkem dřevěným. Hasební zásahy byly organizovány svépomocí a většinou byly marné. Teprve po velkém požáru města v roce 1882 se hasební zásahy dočkaly určitého řádu, kdy jednotliví řemeslníci měli přesně určeno, jak mají v případě ohně pomáhat.

V současné době je poslání Záchranného hasičského sboru zaměřeno převážně na likvidaci technických havárií a pomoc při technických potížích. Na to by sv. Florian s putýnkou vody zřejmě nestačil.

Sbor dobrovolných hasičů v Rožnově. byl založen roku 1882 na popud starosty Rudofa Billa. Heslem sboru se stalo: „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“.

Ocenění rožnovských hasičů za obětavou pomoc při katastrofálních záplavách v roce 1997.

Tehdy měl Rožnov 503 domů,  převážně krytých šindelem a nebezpečí požárů bylo značné. Některé z nich byly založeny úmyslně, jako například v noci 22. října 1882, kdy čtrnáctiletý chlapec zapálil na náměstí stodolu Františka Baroše, protože se rád díval na velké ohně a na tu hrůzu kolem. Při požáru tehdy lehlo popelem 36 stavení.

Pro začátek dostal sbor do užívání dvě ruční stříkačky. K jejich uskladnění, i nářadí, byla hasičům přidělena dřevěná kůlna na dnešním parkovišti naproti pomníku Františka Palackého.

První hasičská zbrojnice v Rožnově p. R. na současném parkovišti u sochy Fr. Palackého. 

Novodobá historie Hasičského sboru města Rožnova pod Radhoštěm se datuje od 1. ledna 1995. Jako velitel jednotky byl jmenován Bc. Karel Janoušek.

V současnosti se jedná o profesionální Záchrannou hasičskou službu, která je součástí Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska. Celá jednotka je začleněna do integrovaného záchranného systému Zlínského kraje.

Text,  foto a reprofoto © Richard Sobotka

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *