Kaple sv. Ducha Staré Zubří – kam chodí odpočívat Bůh i lidé

Kaple Svatého Ducha ve Starém Zubří, vybudována v roce 2000, podnes poskytuje dokonalý vizuální i duchovní zážitek.

Nemohlo být pro ni zvoleno příhodnější místo, než na malém návrší v nadmořské výšce kolem 500 m. Ze tří stran obklopena malebnými svahy Veřovických vrchů, výhled k jihu údolím nad Starozuberským potokem, až po návrší Úlehle za řekou Bečvou, které odděluje další nejstarší valašskou obec Vidče.

S nápadem postavit ve Starém Zubří kapli přišel v roce 1993 tehdejší zuberský farář páter Vojtěch Kološ. Obec Zubří sice má krásný kostel, zasvěcený sv. Kateřině, ale zejména za nepohody bylo k němu ze Starého Zubří daleko. Nápadu se ujali především starozuberští obyvatelé. Zdarma nabízeli pozemky. Nejvíce příhodným a zároveň dobře dostupným je místo zvané Kostelničky, kde kdysi dávno údajně stával kostel pro potřeby někdejší osady Staré Zubří, položené ještě severněji v horách pod vrchem Kamenárka. Místo je zvláštní i tím, že za majitele Jaroslava ze Šellenberka (1530-34), který místní obyvatele přetěžoval robotou při těžbě stříbrné a železné rudy, starozuberští jedné noci tajně uprchli do Uher; v místě zanechali jen starou stařenku, která topila v peci, aby kouř na nějaký čas upokojil dráby, že je v obci všechno jako jindy.

„Podle mě je toto místo po Římu a Neapoli třetí nejkrásnější na světě,“ tvrdí správce kaple pan František Španihel, který ve Starém Zubří prožil všechny dny ze svého života.

Kaple je kruhová. Obětní stůl z bloku pískovce je umístěn uprostřed, přesně pod kopulí. Kaple pojme na 200 lidí. Sakristie nemá dveře a interiér tak vytváří dojem bezprostřednosti mezi záležitostmi duchovními a světskými. Ambo k předčítání Písma rovněž tvoří blok pískovce. Svatostánek, zabudovaný v boční zdi, je krytý řezbou do dřeva v podobě pecnu chleba, se symbolikou kříže a beránka. Nad ním je vsazeno do stěny sedm polodrahokamů, některé dovezené až z Afriky, které symbolizují sedm darů Ducha Svatého. Poblíž pak dalších dvanáct polodrahokamů, symbolizujících dvanáct apoštolů. Nad svatostánkem je zavěšen stylový dřevěný kříž s řezbou Ukřižovaného.

Při vstupu do kaple je kropenka z největší mořské mušle, jasně bílé, dar z Itálie. Nad ní prastará dřevěná plastika sv. Rocha, zdobená polychromií. V kopuli, kudy proniká jasné světlo okny pod vížkou se zvonem, je zavěšena velká ze dřeva vyřezaná holubice, symbol Svatého Ducha.

Zvláštností je zde více. Průsvitné vitráže jsou tvořeny z leštěného průhledného mramoru – onyxu, vytěženého v moři, dar potomka valašského rodu Dr. Josefa Pustky z Říma. Do pískovce obětního stolu jsou zabudovány ostatky českých světců sv. Jana Sarkandra a sv. Zdislavy; v den jejich svatořečení v květnu 1995 posvětil při návštěvě České republiky v Olomouci základní kámen papež Jan Pavel II. Nikoliv nezanedbatelnou zvláštností je i to, že stavba z kamene, dřeva, cihel a kovu je dílem místních řemeslníků.

Ani vnějšek kaple není bez zajímavostí. Vedle vchodu upomíná černá tabulka na svěcení základního kamene. Pod ní je umístěna cihla ze Svaté země, kterou odtud přivezl P. Vojtěch Kološ, duchovní otec myšlenky stavby kaple. Do východní části byl z nevyhovujícího místa v Hamrech přemístěn kříž z roku 1825, nejstarší dochovaný v katastru obce Zubří. Pod nadkrytým ochozem jsou umístěny lavičky k odpočinku turistů, kteří procházejí kolem. V prostoru před kaplí vysadili v červnu 2000 lidé z družebního města Rosdorf (SRN) lípu. „Z vděčnosti za přátelství, partnerství, které jsme zde v Zubří zažili a které chceme do budoucna uchovat,“ je dvojjazyčný text na tabulce.

Slavnost svěcení kaple proběhla 11. června jubilejního roku 2000, na den slavnosti Seslání Svatého Ducha. Za účasti tisíců věřících a významných hostů novou kapli vysvětil olomoucký arcibiskup Msgre Jan Graubner.

Kronika kaple je hustě popsána záznamy obdivu a chvály. Téměř denně kapli navštěvují nejrůznější lidé, odborníci, náhodní pocestní i umělci. Moderní koncepce, vyváženost použitého materiálu a celkového pojetí, soulad prvků a neobyčejný vkus, těsnější sepětí věřících a věcí duchovních, to vše je vskutku důvodem k obdivu.

Autorem architektonického řešení je mladý brněnský architekt Ing. Marek Štěpán. Venkovní úpravy prostoru kolem kaple byly provedeny podle návrhu zahradní architekty Zdislavy Brantalové z Hodonína. Okolí kaple bylo zatravněno a doplněno sochou P. Marie.

V roce 2020 si kaple sv. Ducha ve Starém Zubří připomněla už 20 let existence.

Text a foto © Richard Sobotka

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *