Stalo se před 100 lety.

V roce 1921 byl kanovník Dr. A. C. Stojan jmenován sv. Stolicí arcibiskupem olomouckým. V Zašové jeho jmenování oslavili o desáté hodině slavnostní služby boží, při nichž předčítám první pastýřský list arcibiskupa Stojana, odpoledne se konala slavnostní schůze Lidové Jednoty, po ní následoval výstup a cvičení Orla.

Dr. A. C. Stojan

Nově jmenovaný arcibiskup Olomoucký Dr. A. C. Stojan odvděčil se Zašové následujícího roku 1922 účastí na valašské pouti. Před kostelem byl uvítán místním farářem, dítkami, které podaly panu arcibiskupovi chléb a sůl, předsedou Lidové Jednoty p. Pospěchem, starostou Orla br. Košárkem, zástupcem velkostatku p. Glenzlem. Dostavilo se mnoho farníků s poutníků. Večer o 7. hod. bylo svátostní požehnání, kteréž měl pan arcibiskup sám. O 9. hodině pořádal “Orel“ panu arcibiskupovi dostaveníčko; hudební kusy a zpěvy pod řízením pana sbormistra Borovičky. Na to zaš. kapela zahrála na věži 4 písně. Dojem byl veliký, neboť něco podob. v Zašové nebylo.

V neděli pokřtil pan arcibiskup 2 dítky a matky uvedl. Zatím přicházela procesí, bylo jich 10 a v každém velký počet poutníků se svými kněžímu. Když přišlo procesí z Val.Meziříčí, mariánská družina se svým nádherným praporem – sotva se vešli poutníci do kostela. Nezbývalo pro obrovský nával poutníků nic, než stavěti na nádvoří Ústavu sv. Josefa oltář, kde bylo kázání a slavná pontifikální mše sv. Kázal pan arcibiskup. Zbožné chování lidu při bohoslužbě učinilo dojem jak na arcipastýře tak i na věřící. Po hrubé udělil pan arcibiskup 170. biřmovancům svátost biřmování. O 1. hod skončeny obřady. O 2. hod. bylo svěcení nové školní budovy v sirotčinci, kteráž návodem slečny ředitelky Růženy Staňkové nádherně vyzdobena byla. Při slovech arcipastýře slzelo téměř každé oko. Za chvalozpěvu „Bože chválíme tebe“ ubíral se průvod do kostela, kde se kněží, farníci a poutníci rozloučili s mileným svým tatíčkem. O 5. hod opustil p. arcibiskup Zašovou a odjížděl do Olomouce. Dobrotivý Bůh odplatí sám panu arcibiskupovi jeho oběť, kterou přinesl z lásky k lidu valašskému.

Arcibiskup Cyril Stojan, pokřtěný jako Antonín Paduánský, byl moravský římskokatolický duchovní a politik, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský v letech 1921-1923; jmenován 11. 1. 1921. Narodil se 22. 5. 1851 v Beňově, zemřel 20. 9. 1923 v Olomouci. Vystudoval roku 1872 Piaristické gymnázium v Kroměříži. Povoláním římskokatolický duchovní. Měl životní heslo: „Buď můj život jedna Boží chvála“. Pohřben je v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje.

Text a reprofoto © Richard Sobotka

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *