Malíři Rožnova

Výstava na výlepových plochách a panelech na Masarykově náměstí. Výstava představuje 22 obrazů od 14 autorů zachycujících město Rožnov pod Radhoštěm a jeho blízké okolí v proměnách času. Výstava potrvá až do 30. 3. 2021.

Obrazy vznikaly ve druhé polovině 19. a v prvé polovině 20. století. V té době byl Rožnov, zvaný také jako „Dřevěné městečko“, známý jako klimatické lázně. Rožnov byl oblíbený pro svou malebnost a nádhernou scenérii okolních hor. Do Rožnova rok co rok zajížděli nejen lázeňští hosté upevnit si zdraví, ale také úředníci a podnikatelé odpočinout si. A mezi jinými také výtvarníci, kteří zanechali ve svých obrazech malířský záznam tehdejšího Rožnova a jeho okolí.

 

Jožka Baruch (1894 – 1966)

Malíř a grafik Josef (Jožka) Baruch se narodil ve Valašském Meziříčí. Vystudoval odbornou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí a Uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Věnoval se malbě a grafice, především dřevorytům, které často koloroval. Převážná část námětů jeho prací vychází z Valašska, nalézal také inspiraci v díle Petra Bezruče, ilustroval bibliofilské tisky, zabýval se užitou grafikou, napsal a vydal několik vzpomínkových knih.

„Rožnovské hodiny“, 1. pol. 20. stol., kolorovaná kresba, sbírka Valašského muzea v přírodě. 

 

 

Bedřich Fojtášek (1909 – 1990)

„Byerova ulice“, 1945, akvarel, sbírka Valašského muzea v přírodě.

Bedřich Fojtášek, rodák z Tylovic, se vyučil litografem u firmy A. Haase v Praze, kde získal praxi na tvorbě merkantilních litografií. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, pracoval jako litograf a grafik v tiskárně bankovek Národní banky Československé. Mimo užitou grafiku tvořil také ex libris a litografie Prahy, v níž působil především. Je spoluautorem našich papírových platidel, např. státovky Protektorátu Čechy a Morava v hodnotě 10 korun.

Bohumír Jaroněk (1866 – 1933)

Grafik, malíř a zakladatel Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se narodil ve Zlíně v rodině barvíře. Vystudoval Odbornou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí, navštívil řadu evropských zemí, Balkán i Egypt. V roce 1909 se spolu se sourozenci Aloisem a Julií usadili v Rožnově pod Radhoštěm, kde založili uměleckoprůmyslové dílny produkující především malovaný porcelán a gobelíny. Zapojil se do kulturního a společenského dění v tehdejším lázeňském městečku, inicioval založení Valašského musejního a národopisného spolku, jež se zasloužil o založení Valašského muzea v přírodě v roce 1925.

„Rožnov pod Radhoštěm“, 1. třetina 20. stol. olej, sbírka Valašského muzea v přírodě. „Z rožnovského parku„, 1. třetina 20. stol., akvarel, sbírka Valašského muzea v přírodě. 

Černá hora“, 1. třetina 20. stol., olej, sbírka Valašského muzea v přírodě. 

 

Alois Juříček (1892 – 1967)

„Rožnov pod Radhoštěm„, 1928, tempera, sbírka Valašského muzea v přírodě. 

Akademický malíř Alois Juříček se narodil v Zubří, prožil nelehké mládí, protože brzy ztratil rodiče. Velmi mladý odešel studovat do Vídně na uměleckoprůmyslovou školu, po první světové válce, kdy se vrátil jako válečný invalida, pracoval v keramické a gobelínové dílně sourozenců Jaroňkových. Věnoval se také krajinomalbě, především s tématy beskydských hor. V jeho dílech jsou téměř vždy pohledy do dálek a jako malíř dálek je také uváděn v odborné literatuře.

 

František Kalivoda (1824 – 1858)

Malíř, kreslíř a litograf František Kalivoda pocházel z rodiny chalupníka v obci Loučka nedaleko Valašského Meziříčí. Studoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni v letech 1845-1850. Převážně v nakladatelství Eduarda Hölzla v Olomouci vycházely jeho veduty měst, hradů, zámků a krajin či vyobrazení krojů.

„Rožnov“, pol. 19. stol., litografie, sbírka Valašského muzea v přírodě. „Rožnovský jarmark“, pol. 19. stol., litografie, sbírka Valašského muzea v přírodě. 

 

Jan Knebl (1866 – 1962)

„Hradisko“, 1897, olej, sbírka Valašského muzea v přírodě.

Moravský sochař, malíř a etnograf, rodák z Trojanovic, absolvoval studium na Uměleckoprůmyslové škole ve Vídni, na kamenické škole ve Znojmě a Akademii výtvarných umění v Budapešti. Po studiích se usadil ve Frenštátě, kde tvořil plastiky, busty a plakety. Náměty pro svá díla čerpal z valašských motivů. Obsáhlé je také jeho dílo malířské a grafické, věnoval se především figurálním a krajinářským tématům rodného kraje, kde v obsáhlých kompozicích zaznamenával život na Valašsku.

 

 

 

Jaro Kučera (1885 – 1950)

„Rožnov pod Radhoštěm“, 1924, pastel, sbírka Valašského muzea v přírodě. 

Akademický malíř Jaro Kučera, rodák z Bystřice pod Hostýnem, studoval na učitelském ústavu v Příboře, Uměleckoprůmyslové škole v Praze a tkaní gobelínů v Paříži. V letech 1922-1925 vedl ve Valašském Meziříčí gobelínovou školu a následně byl jmenován ředitelem Moravské gobelínové manufaktury se sídlem ve Valašském Meziříčí. Za jeho působení vznikala, kromě intimních komorních tapisérií do interiérů městských domácností, také monumentální reprezentativní díla. Mnohé z jeho realizací byly oceněny na domácích i světových výstavách.

 

Miloš Kulišťák (1896 – 1970)

Společenský organizátor a vlastivědný pracovník Miloš Kulišťák se narodil v Hážovicích v rolnické rodině. Už v mládí hrál divadlo, zajímal se o lidové tradice, zapisoval zvyky a lidovou slovesnost. Vystudoval Hospodářskou školu v Rožnově, pracoval jako hospodář ve Výzkumné travinářské stanici v Rožnově p. R. Podílel se na činnosti Muzejního spolku, byl spoluzakladatelem Valašského muzea v přírodě a blízkým spolupracovníkem Bohumíra Jaroňka. Založil soubor lidových tanců Radhošť. Napsal knihu „Veselé kúsky strýca Metúda“ a divadelní hru „Bačova dcera“, také řadu drobnějších děl a článků. Dlouhá léta spolupracoval s Ostravským rozhlasem. Významné je jeho kresební a fotografické dílo, kterým zaznamenal historickou podobu Rožnova i Valašska.

„Chalupy na náměstí“, 1933, perokresba, sbírka Valašského muzea v přírodě. „Zelenkova chalupa v Horní ulici v Rožnově“,1931, perokresba, sbírka Valašského muzea v přírodě. 

„Náměstí v Rožnově pod Rdhoštěm“,1956, kolorovaná perokresba, sbírka Valašského muzea v přírodě.

 

 

 

 

 

 

Josef Pokorný (1895 – 1986)

Josef Pokorný pocházel a v podstatě celý život strávil v Rožnově pod Radhoštěm. Vyučil se bednářem, pak pracoval u Československých státních drah. Valašská krajina jej motivovala k malířské tvorbě – hlavními náměty byly staré chalupy a partie z Rožnova.

„Rožnovská pila“, kol. pol. 20. stol., perokresba, sbírka Valašského muzea v přírodě. „Rožnovské náměstí“, kol. pol. 20. stol., kolorovaná kresba, svírka Valašského muzea v přírodě.

Antonín Smutný (1890 – 1976)

Malíř, grafik a keramik, rodák z Příbrami, byl absolventem keramické školy v Bechyni a Uměleckoprůmyslové školy v Praze. Působil v Českých Budějovicích, Praze, Rožnově pod Radhoštěm a v polské Wroclawi. V Rožnově pod Radhoštěm pracoval v ateliéru sourozenců Jaroňkových, kde vydal pohlednice „Valašská obrazárna“. V grafice používal techniku dřevořezu a linorytu, věnoval se také krajinomalbě.

„Kramolišov v Rožnově“,1942, dřevoryt, sbírka Valašského muzea v přírodě. „Rožnov pod Radhoštěm“, 1921, perokresba, sbírka Valašského muzea v přírodě.

Karel Solařík (1915 – 2007)

Malíř Karel Solařík, rodák z Krhové, se vyučil malbě porcelánu v dílně svého otce v Rožnově pod Radhoštěm, absolvoval pražskou AMU a v Praze se nakonec usadil. Náměty pro svou tvorbu čerpal nejen z místa svého působení, ale také ze severních Čech či Itálie a Jugoslávie. Vracel se také k rodnému Valašsku.

„Starý hřbitov v Rožnově“, 1940, olej, sbírka Valašského muzea v přírodě. „Kuropění“, 50. léta 20. stol., olej, sbírka Valašského muzea v přírodě. 

Rožnovský park v zimě“, 2. pol. 20. stol., seriegrafie, sbírka Valašského muzea v přírodě. 

 

 

 

 

 

 

Miloš Šimurda (1924 – 2019)

Sušák“, 1948, akvarel, sbírka Valašského muzea v přírodě. 

Malíř Miloš Šimurda prožil mládí ve Frenštátě pod Radhoštěm a ve Valašském Meziříčí. Vystudoval Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě a mozaikářství v italské Raveně. Svůj aktivní život prožil střídavě v Bratislavě a v ateliéru v Rožnově. Rodný kraj – valašská krajina a její obyvatelé se stali trvalou inspirací jeho tvorby – akvarelů a olejomaleb.

 

Marie Vořechová Vejvodová (1889 – 1974)

„Odvoz základního kamene pro Národní divadlo z Rožnova pod Radhoštěm“, 1. pol. 20. stol., tenpera, sbírka Valašského muzea v přírodě. 

Malířka a grafička Marie Vořechová Vejvodová se narodila v obci Březnice u Zlína. Vystudovala Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, výtvarně studovala krajinu a kroje. Své výtvarné nadání uplatnila jako ilustrátorka a keramička.

 

 

Jan Zůbek (1920 – 2014)

Učitel a malíř Jan Zůbek jr. se narodil v Černé Hoře u Blanska. Vystudoval Masarykův státní koedukační učitelský ústav ve Valašském Meziříčí (1935-1939) a výtvarnou výchovu u profesorů Františka Nožičky a Josefa Fialy. K malování ho přivedlo profesní zařazení pedagoga výtvarného oboru a malování se věnoval od roku 1962 až do své smrti. Od roku 1965 byl členem Rožnovské výtvarné skupiny a po smrti jejího vedoucího Jaroslava Strakoše byl od roku 1990 jejím organizačním vedoucím. 22 obrazů od 14 autorů na 15 místech v Rožnově pod Radhoštěm.

Starý a nový Rožnov“, 1979, olej, sbírka Valašského muzea v přírodě.

 

Vložil sb

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *