V předjaří vzali do „parády“ rožnovský park „kadeřníci“.

Historie městského parku v Rožnově pod Radhoštěm, původně zvaného Hajnice,  sahá až do roku 1813, kdy byla Hajnice vysazena topoly a jiným stromovím. Roku 1820 ředitel rožnovského panství Josef Drobník zřídil z Hajnice v tehdejších rozvíjejících se klimatických lázní Městský park. Několik generací zahradníků se pak snažilo dosáhnout všech estetických hodnot anglického parku, postupnými probírkami starých stromů a výsadbou nových. Aby přístup do parku byl pro lázeňské hosty vzhlednější, nechal roku 1862 starosta Jurajda odstranit z přístupu do parku šest stodol.

Město Rožnov pod Radhoštěm za úsvitu v polovině měsíce března roku 2021. 

Lázeňský park měl i pohnutější historii. Dne 13. května 1866 přitáhlo do Rožnova císařské vojsko v počtu 1200 mužů, kteří se zúčastnili války s Pruskem. Dne 5. srpna téhož roku přijel do Rožnova generál Klapka, jenerality a důstojníků štábu bylo 50, ostatní vojsko 1500 mužů. Vojsko se rozložilo v Hajnici, ale jedna setnina zůstala na náměstí k ochraně důstojníků, oficírstvo se totiž ubytovalo v panské hospodě Radhošť.

Dne 1. června 1874 se v parku začaly kopat základy léčebného domu, stavba byla dokončena 10. listopadu téhož roku.

Roku 1888 kvůli stížnosti na nečisté hosty bylo usneseno, že … Přístup do sadů dovolen jest jen čistě a slušně oblečeným. Osoby, které oblekem a chováním působí pohoršení, budou z léčebného domu i ze sadů vyloučeny.

A roku 1897 vydal policejní komisař Návěstí: Následkem stížností, podaných p. t. pány lázeňskými hosty, žádají se slušně oděné dámy, aby lázeňské sady a léčebný dům, jakož i veřejné procházky, navštěvovaly se zdviženou vlečkou anebo bez ní, čímž se předejde víření prachu, který na plíce chorých velmi škodlivým jest. Dámám toho nedbajícím zapoví se přístup do sadů léčebných. V Rožnově dne 1. července 1897. Policejní komisař Osvald Kotouček.

Roku 1907  spisovatel Čeněk Kramoliš v jedné ze svých knih rožnovský park chválil: Půlkruhem kol města rozkládá se na rovině objemný park, v němž pečlivě upraveny jsou stezky se sedátky.

Roku 1921 byla v Hajnici vysazena velká lipová alej. Téhož roku požádala lázeňská sadovnická komise o odborný posudek pražského architekta Josefa Kumpána. Ten ve zprávě jak městský park zvelebit, mimo jiné uvedl: Jest to velice vzácný případ, že město jako Rožnov, jež čítá jen přes 3000 obyvatel, má rozsáhlý park, který svou polohou a krásou může být chloubou obyvatelstva a který cizincům zajisté zpříjemní pobyt v tomto městě.

Parkové jezírko v 50.letech 20. století.  (Archiv. Svatopluk Juříček.)

Z roku 1921 pochází také prvá zmínka o parkovém jezírku, který byl tehdy označený jako rybníček. A roku 1925 bylo přičiněním sourozenců Bohumíra, Aloise a Julie Jaroňkových otevřeno v parku Valašské muzeum v přírodě, jako vůbec první tohoto druhu ve střední Evropě.

V předjaří roku 2021 vzali rožnovský park opět do péče zahradní „kadeřníci“, pomocí lezecké techniky upravují koruny lip a zbavují je zátěže parazitujícího jmelí, to aby rožnovským parkem byla i nadále radost projít, posadit se a také v něm pobýt.

V 50. letech 20. stol. bylo kvůli průsaku vody jezírko rekonstruováno.

 

Koruny stromů zatížené parazitujícím jmelím a jejich nádherná architektura po očistě.

Kontejnery plné odstraněného jmelí ze vzrostlých stromů. 

Práce ve výškách se neobejde bez znalosti používání  lezecké techniky.

Práce na očistě stromů v městském parku znamenají dočasné omezení pohybu návštěvníků.

Text a foto © Richard Sobotka

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *