Den matek.

Neděle 9. května 2021 – 15:00 – hudební altán.
Den matek

T klub – kulturní agentura pod záštitou místostarosty Jana Kučery zve všechny maminky, babičky a prababičky k nedělní procházce.
Zastavte se u hudebního altánu v parku, kde vás čeká gratulace v podobě malého sladkého dárečku.

 Den matek je den, kdy se dává pocta matkám a mateřství. Den matek je velmi krásný svátek, rozšířený po celém světě.

Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě, vychází z různých tradic.

Obdobný svátek existoval již ve starém Řecku, kde se slavil svátek plodnosti matek, spojený s uctíváním pohanské bohyně Rhey – Kybelé, matky bohů.

V 16. stol. se v Anglii oslavoval svátek matek pod názvem Mateřská neděle (nebo Neděle matek) a připadal na postní dobu před Velikonocemi. Mnoho chudých lidí tehdy sloužilo v bohatých domácnostech daleko od domova a nemohlo trávit čas se svými matkami. Proto sloužící dostávali na tento den volno aby se mohli vrátit domů nebo navštívit kostel ve svém rodném městě, kde žily jejich matky a další příbuzní.

Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav tohoto svátku vznikla roku 1974 na počest Anny Reeves Jarviosové, která bojovala za práva matek. O pět let později vyhlásil tehdejší prezident USA Thomas Woodrow Wilson  první oficiální oslavu Dne matek, konající se druhou květnovou neděli.

V České republice se podle amerického vzoru slaví rovněž druhou květnovou neděli.

V Československu se začal slavit tento svátek v roce 1923. Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková. Po druhé světové válce byl postupně zatlačován do pozadí oslavami Mezinárodního dne žen (slaveného vždy 8. března), přesto se dál v některých rodinách připomínal. Po roce 1989 se svátek matek opět začal v České republice slavit veřejně. MDŽ se zachovává také, podobně, jako v jiných zemích. V některých zemích se oba svátky sloučily.

Typickým dárkem ke Dni matek jsou květiny a drobné, většinou vlastnoručně vyrobené dárky, které matky dostávají hlavně od svých dětí.

Oslavy Dne matek roku 1924 na rožnovském náměstí.

© Text T klub – kulturní agentura a Richard Sobotka, foto archiv Richard Sobotka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *