Nová křížová cesta v Zašové.

Z iniciativy Matice zašovské byla 4. srpna 2021 slavnostně posvěcena v klášterní zahradě v Zašové nová křížová cesta.

Vybudování křížové cesty inicioval Jiří Šimčík a členové Matice zašovské, která chce obci pomoci nalézt a uskutečnit nové a smysluplné využití areálu bývalého trinitářského kláštera.

O vznik této netradiční křížové cesty se zasloužili: Ak. Arch. Libor Sošťák, Ing. Pavla Lorenzová, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, obec Zašová, donátoři jednotlivých zastavení a spolek Matice zašovská. Netradiční kovové korpusy křížů vyrobil NC-Line.

V zašovské klášterní zahradě takto přibylo 14 mohutných kovových křížů, coby symbolických připomínek událostí Kristovy křížové cesty. A křížová cesta se stala součástí klášterního areálu a Zašové, poutního místa s dávnou historií.

Ak. Arch. Libor Sošťák, absolvent Uměleckoprůmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí, zvolil pro křížovou cestu netradiční kovový materiál. Netradiční ztvárnění a zhotovení obrazových výjevů jednotlivých zastavení je práce studentů téže školy ve Valašském Meziříčí.

Jednotlivá zastavení křížové cesty vedou návštěvníka klášterní zahradou kolem rybníka až k nejvyššímu bodu zahrady. Doprovázejí ji informační tabule.

Křížová cesta je volně přístupná a je pro každého návštěvníka neobyčejným zážitkem.

Text a foto © Richard Sobotka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *