Čtyřicet let nové budovy obecního úřadu v Zašové.

Dne 11. prosince 1981 byla slavnostně otevřena nová budova Místního národního výboru v Zšové. Slavnostního zasedání v sále Osvětové besedy se účastnili poslanci MNV Zašová a předsedové organizací, poslankyně FS Mikundová, předseda ONV Bábovec, sochař Špetík, architekt Palát s kolektivem dělníků a řemeslníků z  OSP, jakož i jeho vedoucí, předsedové MNV z Veselé, Zubří a Stříteže n. B., zaměstnanci Místního hospodářství. Nescházel ani fotograf, který průběh slavnosti dokumentoval pro příští generaci. Celkem se sešlo 130 pozvaných.  

Slavnostní zasedání zahájil předseda MNV Josef Kočib. Dále vystoupil předseda VO KSČ Alois Janiš a předseda MV NF Hruška.

Josef Kočíb převzal nejvyšší vyznamenání resortu odznak „Průkopník socialistické práce“. Čestná uznání převzali dělníci a řemeslníci OSP, kteří na stavbě pracovali.

Po přestřižení pásky si hosté v nové budově prohlédli Síň tradic, Obřadní síň, Společenskou místnost, Halu a v prvním poschodí všech osm místností.

Na dobové pohlednici je původní budova obecního úřadu. Sloužila také jako obecní hostinec a v novějších časech i poštovní úřad. Přilehlá budova byla sídlem Dobrovolného hasičského sboru Arcivévody Josefa II. v Zašové.

Historii staré budovy obecního úřadu v Zašové bylo možné vysledovat až do první písemné zmínky roku 1720, už tehdy budova patřící vrchnosti byla stará. V tom roce se do ní nastěhovalo 10 mnichů, kteří se podíleli na stavbě kláštera, který byl dostavěn roku 1724.

Stáří budovy bylo možné odhadnout i podle způsobu stavby klenby a stropů. Střecha byla pokryta doškem, pak šindelem, lepenkou a nakonec eternitem. Takto lze usuzovat, že budova byla zřejmě postavena už po třicetileté válce po roce 1648 hrabaty ze Žerotína, kteří měli k poutnímu místu v Zašové osobní vztah, někteří z nich jsou pochováni v kryptě zašovského kostela.

V 18. století budovu od vrchnosti zakoupil Mikuláš Bílý za 16 zlatých. Dalšími majiteli byli Josef a Mariána Škrobákovi, Antonín a Frant. Jordánovi, Antonín a Rozalie Sohrovi, Antonín Jordán. Adolf a Františka Hubovi, František a Františka Redlovi. Josef Drobník.

V roce 1870 budovu zakoupil učitel Zapadlo z Rajnochovic, který dne 9. 10. 1884 budovu prodal vdově Františce Bačové a ta dne 7. 11. 1895 budovu prodala  Michalu a Marii Zátopkovým.

V roce 1906 budovu zakoupil obecní úřad a až do její likvidace v roce 1981 se její majitel nezměnil.

V roce 1981 byla po asanaci historické budovy dána do provozu nová budova obecního úřadu v Zašové.

Text, foto a reprofoto © Richard Sobotka
Zdroj: Kronika obce Zašová, kronikář František Pavlica
.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *