Před 70. lety bylo v Zašové otevřeno nové fotbalové hřiště

V roce 1919 vznikl v Zašové kroužek nadšených přátel tělocviku. Cvičení se provozovalo na kdejakém dvorku nebo zahradě, cvičební nářadí bylo primitivní. Iniciativou krejčího Františka Novosada se sportovci sdružili v tělovýchovné jednotě. Téhož roku byla v Zašové založena pobočka Sokola Valašské Meziříčí, prvním předsedou – starostou byl řídící učitel Josef Dubský. První veřejné cvičení se uskutečnilo před 100 lety v roce 1921.

Počátky fotbalu spadají v Zašové do roku 1922, kdy se na popud Oldřicha Staveníka začali sportovci o fotbal zajímat. Na podzim roku 1925 byl z podnětu Rudolfa Frňky založen klub Valachia Zašová. Z něho se pak na ustavující schůzí 4. března 1926 oficiálně zrodil v hostinci U Frňků Sportovní klub Zašová. Prvním předsedou byl zvolen Josef Plandor. K utkání bylo získáno hřiště Na sokolském. V roce 1938 byly získány pozemky pro hřiště na Rakovém, kde se fotbalová utkání odehrávala až do roku 1950.

Hřiště na Rakovém bylo až poměrně daleko za obcí a jeho technický stav nebyl příliš dobrý. Proto bylo hledáno příhodnější místo.

V prostoru zvaném „Farářenka“ bylo v roce 1951 vybudováno nové fotbalové hřiště.

V roce 1951 získal fotbalový klub do pronájmu pro fotbalové hřiště ve středu obce na pozemcích fary, kde měly původně stát poutní domy, a také na pozemcích pana Plandora, pozemky byly později vykoupeny.

Dávná touha zašovských sportovců a jejich přátel, aby oddíl měl své vyhovující hřiště, byla za podpory starosty MNV Bohdana Schüllera splněna. Získanou plochu bylo třeba odvodnit, vyrovnat, oset travními semeny, postavit šatny a sociální vybavení, lávky k sezení, také zřídit laťové hrazení na západní straně hřiště a za brankami.

„Všichni členové a příznivci oddílu kopané ujali se chutě práce, takže již 7. července 1951 mohlo být hřiště slavnostně otevřeno,“ je zaznamenáno v zašovské kronice.

Na úvod sportovní slavnosti, jakou Zašové do té doby ještě neviděla, sehráli dopoledne zápas dorostenci zašovští s meziříčskými. Odpoledne se konal průvod od pomníku T. G. Masaryka na hřiště, kde po vztyčení vlajek a slavnostních projevech následovaly zápasy starých pánů Zašová vs. Krhová, Sokol Zašová vs. XI. Valašské Meziříčí a S. Ostříž Val. Meziříčí vs. XI. Giottwaldovského kraje.

Slavnostní den vyvrcholil letním karnevalem s hudbou Krásenských skláren.

Čistý výtěžek slavnosti činil 68 226 Kč a bylo ho použito k zakoupení sportovních potřeb, k vybudování nových šaten a tribuny pro diváky.

+Celková pohled na fotbalové hřiště. 

+Družstvo mužů TJ Zašová v roce 1982.

+Družstvo mužů TJ Zašová v roce 1995.

Text, foto a reprofoto © Richard Sobotka
Fotografie označeny + převzaty z publikace Zašová, 2003.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *