Zemřel Antonín Kaderka – malíř poetického ticha

Obrazy vsetínského malíře Antonína Kaderky (nar. 13. října 1937) připomínají zadumanou poezii. Překvapují rozsáhlou škálou barevných tónů, geometrických tvarů, ale především absencí člověka, který však zůstává v obrazech na pozadí staveb, které svýma rukama vytvořil. Udivuje pravidelností tvarů. Tomu se podřizuje i příroda, ta je však jen doplňkem. Obrazy nehýří podbízivými scenériemi, přesto neomylně nesou znak valašské krajiny.  

Antonín Kaderka si oblíbil vsetínská zákoutí staré Jasénky a Hrbové, architektonické uskupení Horního města, okolí zámku, kostela, Maštalisek a stavení na Kopečku. Ojedinělým malířským rukopisem zobrazoval také významné motivy z Lužné, Jablůnky, Pržna, Zděchova, Kýchové, Karlovic, Hrozenkova.

Při vernisáži jedné z výstav vyprávěl, že jako chlapec se z Hrbové, kde bydlel, díval na střechy chalup, posazených nížeji kolem potoka. Ta scenérie mu navždy utkvěla v paměti, natrvalo zůstal tomuto výtvarnému stylu věrný. Po výtvarné stránce se Antonín Kaderka stal svérázným uměleckým dokumentaristou Valašska. Vytvářel ve svých obrazech jakousi mapu regionu, zaznamenával zákoutí, stavby a celé scenérie, jak je přetvářel čas.

Po absolvování Masarykova gymnázia na Vsetíně studoval Antonín Kaderka Katedru výtvarné výchovy filozofické fakulty univerzity Palackého v Olomouci (1955-1959). Od roku 1958 uspořádal samostatné výstavy ve Vsetíně, Valašském Meziříčí, Rožnově pod Radhoštěm, Zubří, v Karlovském muzeu Velké Karlovice, Památníku A. Strnadla v Novém Hrozenkově, v Olomouci, Praze, Liptále, Luhačovicích, Brušperku, Břeclavi a jinde. Zúčastnil se řady společných výstav. Byl členem Unie výtvarných umělců (ARKÁDA).

Téměř půl století působil nepřetržitě jako středoškolský profesor na Masarykově gymnáziu ve Vsetíně.

Antonín Kaderka je autorem městského znaku a praporu Vsetína, také loga Masarykova gymnázia ve Vsetíně i řady pamětních tisků. V roce 2009 získal Cenu města Vsetína za propagaci města svou výtvarnou tvorbou, dlouholetou pedagogickou činnost a práci ve veřejném sektoru.

Antonín Kaderka zemřel ve věku nedožitých 80 let 24. 3. 2017.

Antonín Kaderka: Z Lužné, olej na plátně, 2002

 

 

 

 

Antonín Kaderka: Zima na Jasénce, pastel, 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

Text a foto © Richard Sobotka

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *