Marta Konířová – poetická díla na pomezí textu a obrazu.

    Narodila se v středočeském Kolíně, v roce 1977 se s rodiči přestěhovala do moravského Přerova, kde žije dodnes.

   Vystudo­vala informační studia a knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně, několik let pracovala v různých knihovnách v různých městech (Přerov, Lipník nad Bečvou, Praha). Od roku 1995 pracuje v Muzeu Komenského v Přerově jako kurátorka sbírkového fondu učebnic.
Knihami se pracovně i soukromě zabývá celý život. Nevnímá je pouze jako nosič informací, nýbrž také jako artefakt, jehož jednotlivé složky mají svou historii, provedení a estetické kvality.
Tento přístup se odráží i v její tvorbě, která je založena na písmu a znacích. Písmo má kromě svých „pragmatických“ vlastností záznamu zvuku (řeči) a nositele významu (obsahu slova) rovněž neopominutelné estetické rysy, dané grafickým až uměleckým ztvárněním formy písmene v prostoru. Manipulací s těmito atributy pomocí zvýraznění či potlačení některých částí slova, písmene či jiného znaku, jejich kombinací nebo umístěním v prostoru dosahuje autorka nových pohledů, významů i estetického účinku zdánlivě běžných tvarů, znaků, písmen, slov, sousloví a frází. Vznikají tak díla na pomezí textu a obrazu, divák se stává čtenářem a čtenář divákem.

Z tvorby Marty Konířové.

[Aforismy]. Ty & já, roč. 5, 1994, č. 5, květen, s. 10-12.
[Básně v rubrice Halabala plus]. Ty & já, roč. 6, 1995, č. 6, červen, s. 26.
[Básně]. In Sborníček z literární soutěže Hledáme mladé autory aneb Nepište
do šuplíku. Karviná, 1997.
Nad řekou plnou lodí. In Slavík nezpívá špatně (sborník 4. ročníku festivalu
a přednesu Seifertovy Kralupy 1999). Praha : Lyra pragensis, 2000.
[Básně]. In Přes vodu, chmury, ticho, déšť nesu ti šálek čaje : almanach poezie
rožnovských tvůrců. Rožnov p. R. : Městská knihovna, 2000.
Nové jméno. Přerovské echo, 2001, červenec/srpen, s.13.
[Básně]. In Zastřešeni slovy : almanach poezie nejen rožnovských tvůrců. Rožnov p. R. : Městská knihovna, 2001.
[Básně]. In Zrcadlení : almanach poezie nejen rožnovských tvůrců. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna, 2002.
[Básně]. In Pod pokličkou duše : almanach poezie 2003. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna, 2003.
[Básně]. In Slavík nezpívá špatně : verše z autorské soutěže Seifertovy Kralupy 2004. Praha : Lyra pragensis, 2004.
[Básně]. In Slavík nezpívá špatně : verše z autorské soutěže Seifertovy Kralupy 2006. Kralupy nad Vltavou : Město Kralupy nad Vltavou, 2006.
Betonový dvorek. In Sborník Literární ceny Vladimíra Vokolka 2006. Děčín : Městská knihovna Děčín, 2006.

UMÍSTĚNÍ
Hledáme mladé autory aneb Nepište do šuplíku 1997 – 3. místo. Soutěž Tachovská reneta 1998 – 3. místo.
Festival a přednes Seifertovy Kralupy 1999 – čestné uznání. Autorské soutěže Seifertovy Kralupy 2004 – zvláštní cena města Kralupy nad Vltavou. Autorská soutěž Seifertovy Kralupy 2006 – 2. místo

VÝSTAVY

Obrazy slov : výstava konkrétní poezie Ivana Dostála a Marty Konířové, Lipník nad Bečvou 2008
Obrazy slov : konkrétní poezie a PET art Ivana Dostála a Marty Konířové, Přerov 2009

ILUSTRACE PUBLIKACÍ:

KONÍŘOVÁ, Marta – LIŠKA, Václav. Památky UNESCO v České republice. Vydání první. V Praze: České vysoké učení technické, [2017]. 35 stran. ISBN 978-80-01-06181-7.

LIŠKA, Václav – KONÍŘOVÁ, Marta. Jiří z Poděbrad: 1420–1471. Praha: [ČVUT], 2019. 28 s.

Text, foto a ilustrovaná poezie © Marta Konířová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *