Historie Zbrojovky Vsetín – výstava ve vsetínském zámku

Rozsáhlá a zajímavá expozice ve vsetínském zámku uvádí historii Zbrojovky Vsetín, která si v roce 2017 připomíná 80 let od svého vzniku. Její existence je ohraničena lety 1937 až 2001, kdy poté co byla tři roky v konkurzu definitivně zanikla.

Jejím předchůdcem byla Zbrojovka v Jablůnce, kde výroba začala už v roce 1936. V čase ohrožení republiky získala zakázku na 3 miliony ručních granátů pro Ministerstvo národní obrany, objednávka však byla po Mnichovu v září 1938 zrušena. V průběhu druhé světové války to byly zakázky na lovecké zbraně, dýmovnice, náboje do signálních pistolí. V závěru války Němci ze dvou třetin továrnu zničili. V září 1946 byla jablůnecká továrna začleněna jako závod 2 do Zbrojovky, n. p. Brno. Od 1. 1. 1950 po vzniku Národního podniku Zbrojovka Vsetín byla Jablůnka začleněna jako pobočný závod 2. V novém tisíciletí vstoupil do bývalé zbrojovky Jablůnka silný japonský investor firma Nippon Kayaku, takže tradice pyrotechnické a zbrojní výroby v Jablůce už trvá přes 80 let.

Zbrojovka Vsetín vznikla v době ohrožení Československa nacistickým Německem, původně jako pobočka Zbrojovky Brno. Po obsazení Čech a Moravy vojsky 15. března 1939 se zájem okupantů v první řadě zaměřil na vyspělý zbrojní průmysl v zemi. Již 22. března zbrojovku navštívil německý generál Walter von Brauchits, šéf vojenské výkonné moci protektorátu Čechy a Morava. Nacisté plně ovládli český zbrojní průmysl. Protektorát se stal po Francii druhým největším dodavatelem zbraní a munice pro Německo. V závěru války mělo dojít ke zničení továrny, tomu zabránil příchod Rudé armády. I tak byly zničeny čtyři objekty a velká část strojního technického zařízení byla znehodnocena. Škoda na objektech závodu byla odhadnuta na 20 milionů korun.

Po roce 1989 došlo ve Zbrojovce Vsetín k transformaci státního podniku na akciovou společnost. Podnik byl po roku 1993 podle sortimentu výroby rozdělen na čtyři dceřiné společnosti: Zbrojovka Jablůnka, a. s., Zbrojovka Vsetín INDET, a. s., (výroba elektrických a neelektrických rozbušek a iniciátorů), Zbrojovka Vsetín-ZTM, a. s., (výroba pletacích strojů). Během 90. let některé společnosti zanikly nebo se transformovaly  vlivem změny majitele.

V posledních letech ve výrobě pokračují různé firmy, japonská vyrábí  hlavně elektrické iniciátory i jiné výrobky pro použití v automobilech, průmyslových a dalších bezpečnostních pyrotechnických systémech – výrobky, které mají za cíl zachraňovat lidské životy a chránit majetek.

Současná  výroba bývalé Zbrojovky Vsetín je prakticky výhradně civilní.

Citát z výstavy: „Je příjemné vědět, že se dnes v areálu nevyrábí výrobky k zabíjení nebo ohrožování lidí. Na druhou stranu je třeba zmínit, že zbraně provázejí lidstvo od jeho prvopočátku. Zkuste proto nahlížet na tuto výstavu bez předsudků a optikou doby, kdy se dané výrobky vyráběly a proč.“

Vývoj továrny byl vždy v její historii spjat s politickou situací naší země, ať už se jednalo o její založení, nebo další směřování v následujících obdobích.

Zbrojovka Vsetín měla značný význam pro město v oblasti kultury, sportu, školství, urbanismus.

Na přípravě výstavy o historii Zbrojovky Vsetín v zámku Vsetín – Muzeum regionu Valašsko, p. o. se autorsky podílelo na 70 lidí.

 

Obrazové dokumenty někdejších výrobků Zbrojovky Vsetín

Taška pro přenášení tajných dokumentů.

 

 

 

 

 

9K32 Strela-2 sovětský přenosný protiletadlový raketový komplet odpalovaný z ramene.

 

 

 

 

Kulomet vz. 37 – vážil 19 kg, obsluha tři muži, kadence 500-759 střel/min. max dostřel 2500 m, nábojový pás na 100 nebo 200 nábojů.

 

 

 

Dvojhlavňový kanón ZPL-20, použití u letadel Jak-15, Jak-17 a Jak-23. Iljušin Il-10, Il-22 a Il-28. Lavočkin La-9 a La-11. Mikojan-Gurevič MIG-9, MIG-15. Hmotnost 37 kg, ráže 23 mm, max. dostřel 1-1,3 km, rychlost střelby 600 ran/min.

Lehký kulomet ZB VZ.30 – hmotnost 8,84 kg, ráže 7.92 mm, kadence 600 střel/min., max. dostřel 3500 m, zásobník na 20 nebo 30 nábojů. Iniciace zápalek elektricky.

 

Kulomet ZB-60 na lafetě – ráže 15 mm, váha 55 kg, dostřel 1,8 km, kadence 420 ran /min., zásobník 40 nábojů v kovovém nábojovém pásu.

 

 

 

Pancéřovka 27 – ráže 45 mm, probíjí pancíř 200 mm, účinný dostřel 100-150 m.

 

 

 

PCP větrovka AT44 v úpravě ZVI. Ráže 4,5 mm, hmotnost zbraně 4,3 kg, zásobník na 6 střel, tlak pro přesnou střelbu 120 Bar,

 

Převzato z výstavy Zbrojovka Vsetín, zámek Vsetín, Muzeum regionu Valašsko
Text a foto © Richard Sobotka

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *