Výstava betlémů v Brillovce je už minulostí – skvělý dojem přetrvává.

Výstava betlémů Spolku valašských betlémářů v Brillovce byla neobyčejně úspěšná. V galerii Brillovka bylo celkem 65 exponátů od dvanácti tvůrců, byly to betlémy deskové i figurkové a 4 betlémy jsou pohyblivé. Od 17. 12. 2021 do 30. 1. 2022  výstavu navštívilo více jak 4000 návštěvníků.

„V návštěvní knize jsou pouze pochvalná vyjádření jak o konceptu výstavy, tak o jejím rozsahu a úrovni jednotlivých betlémů. Máme z toho radost a pocit, že výstava splnila svůj účel a přispěla ke kulturnímu obohacení života našeho města v adventním, vánočním a povánočním období,“ uvedl Ing. Ivan Hejtmánek.  

Výstavu uspořádalo Téčko – kulturní agentura v Rožnově pod Radhoštěm ve spolupráci s Brillovkou. Betlémy na výstavě jsou od Spolku betlemářů Valašska a východního Slezska. O výstavu se kurátorsky postaral Ing. Ivan Hejtmánek. Výstavu grantem podpořilo Město Rožnov pod Radhoštěm a konala se pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Ing. Radima Holiše.

A plány Spolku betlémářů do budoucna?  „Celoroční vyřezávání nových figurek do betlémů a účast na tradičních řezbářských a betlemářských akcích v regionu i v celé naší vlasti, snad i další spolková výstava o některých příštích Vánocích,“ uvedl předseda Spolku valašských betlémářů ing. Ivan Hejtmánek.

„Byla to určitě nejúspěšnější výstava za několik posledních let, které T – klub kulturní agentura pořádala,“ uvedl ředitel kulturní agentury Jakub Sobotka.  „Vyřezávané betlémy se do sálu Briilovky neobyčejně hodily, výstava tam byla skutečně moc pěkná.“

   Foto Jakub Sobotka:  Betlémáři Spolku valašských betlémářů.

Zleva stojící: Ivan Hejtmánek, Kamil Kopřiva – Val. Klobouky, Alois Zádrapa – Lidečko, Jan Brlica st.- Francova Lhota, Radek Skalík – syn v roce 2016 zemřelého řezbáře Metoděje Skalíka z Dolní Bečvy, Jaroslav Slavík – Ostrava, Milan Žlebčík – Příbor, Metoděj Beran – Příbor, Ing. Pavel Kahánek – Kopřivnice, Oldřich Unar – Poteč (Valašské Klobouky).

Sedící:Vladimír Klimeš – Zubří, Jan Brlica ml. – Francova Lhota.

Na snímku nejsou další členové SČB a přátelé regionální pobočky: Zdeněk Matyáš -Val.Klobouky, Jana Dočkalová – Kobzáňová – Rožnov p. R., Tomáš Dujka – Velké Karlovice, Petr Hajda – Zděchov, Pavel Jurák – Kopřivnice, Miloslav Pařenica – Dolní Bečva, Julius Smoček – Rožnov p. R., Ladislav Košárek – Zlín, Soňa Kollandová -Velké Karlovice, Milan Pařenica – Val. Meziříčí, Petr Liška – Rožnov p. R., Jan Bartoň – Rožnov p. R., Stanislav Gorný – Frýdek – Místek, Milan Ptáček – Horní Lideč, Jaromír Rozehnal – Bystřice p. H.

 

 Ozvěny výstavy betlémů v Galerii Brillovka prosinec 2021- leden 2022.

    Jako každý dobrý příběh uzavřelo také výstavu betlémů v Brillovce překvapení.   Díky letošní výstavě betlémů v Brillovce byl objeven až dosud neznámý betlém    řezbáře Františka Vrzalíka.

 Ing. Ivan Hejtmánek, předseda Spolku valašských betlémářů.

   K objasnění příběhu řekl předseda spolku Betlemáři Valašska  a kurátor výstavy v Galerii Brillovka Ing. Ivan Hejtmánek:

   „Abychom dokonale zpracovali vše, co jsme letos díky naší výstavě objevili, musíme příběh doplnit některými životopisnými šetřeními jak u malíře Jana Kobzáně (1901-1959), autora kreslené předlohy více jak stofigurkového Valašského betléma, tak také o životě významného lidového řezbáře Františka Vrzalíka (1872 -1949). Při přípravě scénáře výstavy jsme se rozhodli nahlédnout do historie valašského betlemářství nejdříve vystavením Valašského betléma, který je od roku 1967 v majetku Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Při zkoumání tohoto díla z dostupných pramenů jsme zjistili, že existuje druhý (snad stejný) betlém v majetku Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Tam jsme se setkali s mimořádnou ochotou zapůjčit nám tento betlém na naši výstavu v Galerii Brillovka. Tak bylo možné ukázat na dvou stejných betlémech, vytvořených podle kresleného návrhu valašského malíře Jana Kobzáně, výtvarný vývoj jednoho lidového řezbáře, již zmíněného Františka Vrzalíka.

Při diskusích s panem Michalem Chumchalem (poskytl fotografie betléma Fr. Vrzalíka) a paní Janou Dočkalovou- Kobzáňovou  jsme zjistili, že snad František Vrzalík vyřezal tyto betlémy tři. Nikdo z nás, nikdy však dosud třetí betlém neviděl a ani neznal jeho osud. Betlém v majetku Valašského muzea v přírodě je více jak stofigurkový, kdežto zlínský má figur cca 80 figur.

Na výstavu betlémů zapůjčil také dva betlémy  pan Pavel Jurák z Kopřivnice, člen našeho spolku Betlemáři Valašska a velmi aktivní pořadatel výstav betlémů ve Štramberku-Moravském Betlémě. Již druhý rok je možno jeho přičiněním v tomto malebném městečku zhlédnout a obdivovat na „Betlémské cestě“ více jak 30 betlémů za výlohami obchodů a okny městských domů, které pan Jurák se svojí paní aranžuje. Z jeho bohaté sbírky jsme tedy měli možnost vystavit betlém „Kutnohorský“ a také „Historický betlém z Vizovic“, oba od neznámých autorů.

Ale zpět k Vrzalíkovým betlémům. Vznik obou betlémů zapůjčených z muzeí jsme měli historicky doložen a čerpali jsme informace především z prací muzejních etnografů a kurátorů sbírek.

Pavel Jurák k jednomu svému betlému připojil popisek: „Historický betlém z Vizovic, od neznámého autora, vročení do let 1880-1890.“

Společně s rožnovským řezbářem panem Vladimírem Klimešem, kustodem výstavy, jsme oba betlémy vytvořené Františkem Vrzalíkem, zapůjčené z Valašského muzea v přírodě a z Muzea jihovýchodní Moravy srovnávali s nápadně stejným, ale skromnějším exponátem (cca 30 figur) Pavla Juráka. Po provedeném fotografování a detailním zkoumání řezbářova tvarosloví, a také porovnáváním staveb betlémské stáje a zvoničky, které jsou podobné, došli jsme k jednoznačnému závěru, že betlém ze soukromé sbírky Pavla Juráka je třetí verze betléma Vrzalíkova/Kobzáňova.

Při dalším pátrání bylo zjištěno následující: malíře Jana Kobzáně a řezbáře Františka Vrzalíka seznámil ve Zlíně na konci 30. let min. stol. JUDr. Ladislav Rutte (*1893 +1967), rodák z Prahy, právník u fy Baťa, folklorista, zakladatel Slováckého krůžku, spisovatel a sběratel národopisných materiálů na Valašsku a Slovácku. Právě JUDr. Ladislav Rutte dal impuls ke spolupráci Kobzáně a Vrzalíka. První betlém, který je nyní ve sbírkách Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm byl dokončen v roce 1940. Druhý, který je v majetku  Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, vznikl až po 2. světové válce, ale pravděpodobně úplně dokončen nebyl, neboť František Vrzalík roku 1949 zemřel.

JUDr. Ladislav Rutte je také autorem kreslené předlohy „Českého betléma“, který František Vrzalík vytvořil také v průběhu druhé světové války. Ten je ve sbírkovém fondu Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a snad ho budeme moci ukázat našim návštěvníkům na příští spolkové výstavě.

Zjistili jsme rovněž, že betlém ve vlastnictví Pavla Juráka vznikl také v období druhé světové války a byl objednán soukromým objednatelem z Vizovic. Betlém byl zhotoven buď na přání objednatele, nebo z nedostatku času v užší verzi a zřejmě ukryt před Němci tak důkladně, že byl objeven, a nabídnut pravděpodobně z pozůstalosti objednatele, až v 90. letech 20. století v prodejně starožitností, kde ho objevil a koupil sběratel betlémů Pavel Jurák.

Dosud jsme provedli nutné identifikační kroky spojené s potvrzením autorství.

Nyní nás čeká nelehká práce s doplněním osudových momentů v historii nově objeveného betléma a také s doplněním životopisných dat autorů a jejich časové linky.

Tolik velmi zjednodušeně o příspěvku naší výstavy k objasnění osudu jednoho vzácného, opravdu Valašského betléma.  

(Text Ing. Ivan Hejtmánek)

Srovnání řezby tří betlémů Fr. Vrzalíka (archiv Ing. Ivan Hejtmánek)

 

 

 

Nově objevený Valašský betlém Františka Vrzalíka (1942-1945)- soukromá sbírka.                                    (Foto archiv Ing. Ivan Hejtmánek).

Text a foto © Richard Sobotka

 Ohlasy na výstavu betlémů v Galerii Brillovka.
Vážení přátelé,
naše výstava skončila, ale pokud by se vám po ní zastýsklo, můžete si ji připomenout v šesti reportážích spisovatele a novináře Richarda Sobotky na jeho webu: www.okobeskyd.cz
Průběžně, poutavě informoval veřejnost slovem i obrazem ve dnech13.12.2021,18.12.2021 a dále v novém roce pak 4.1.2022,12.1.2022,25.1.2022 a poslední reportáž je ze dne 9.2.2022 Za propagaci našeho spolku mu patří upřímný dík.
Pozdravy z Rožnova posílá do celého kraje

Ivan Hejtmánek
předseda

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *