V roce 2022 si Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm připomíná 150 let své existence.

Historie Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm začala 1. ledna 1872, tedy před 150 lety. Tehdy knihovna občansko-národní městyse Rožnova vznikla ve škole u kostela z popudu radních Čeňka Janíka, Michala Kramoliše, Martina Baroše, Josefa Bayera a místního kaplana Františka J. Koželuha, který zároveň působil jako první knihovník.

Čeněk Kramoliš uvádí: „Zásluhou kaplana Fr. Koželuha zřízena byla toho roku veřejná knihovna a umístěna byla v přízemí nově vystavěné školní budovy. Každou neděli po požehnání půjčoval z ní jmenovaný kaplan knihy.“

Dne 22. července 1873 navštívil historiograf království českého František Palacký rožnovskou knihovnu a věnoval jí celý Slovník Naučný, město pak na jeho památku pojmenovalo knihovnu jeho jménem – Knihovna Františka Palackého.

Ve svých počátcích měla knihovna 2200 děl v 1400 svazcích, mezi čtenáři farnosti bylo v oběhu asi 3000 knih.

Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm byla jednou z prvních na Moravě a je výjimečná nepřetržitým provozem po celých 150 let. Když v roce 1919 přijalo tehdejší Národní shromáždění první knihovnický zákon, který ukládal obcím zřídit do 2 let obecní knihovny a čítárny, byla už městská knihovna v Rožnově i s čítárnou provozována déle než 40 let.

Existence rožnovské městské knihovny nebyla bez obtíží. V průběhu let se stěhovala hned několikrát – kromě jiných měla sídlo také v Nerudově ulici (v budově nynějšího Majerova dvora), byla také rozdělena na čítárnu a dospělé oddělení v Sokolské ulici a dětské oddělení v domku u řeky Bečvy. Oddělení pro děti bylo následně sloučeno s tehdy rušenou odborářskou knihovnou v bývalém Domě kultury. Stěhováním ztratila původní název „Knihovna Františka Palackého“ a zůstala už jen jako knihovna městská.

Před třiceti lety v roce 1992 rozhodlo městské zastupitelstvo, že chátrající vila v Bezručově ulici připadne městské knihovně a 17. prosince 1994 tak mohl být v rekonstruované budově slavnostně zahájen provoz Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm.

Bylo řečeno, že… „Knihovna není jen veřejnosti přístupným skladištěm velkého množství knih, ale místem poučení, vzdělávání i tiché radosti.“ To platí o Městské knihovně v Rožnově pod Radhoštěm v míře nejvyšší.

Počátkem března 2022 byly v rámci rekonstrukce knihovny zahájeny terénní úpravy v okolí budovy městské knihovny, od 16. března 2022 bude knihovna uzavřena z důvodu stěhování do náhradního prostoru ve Společenském domě, kde bude pro veřejnost otevřena 11. 4. 2022.

Text a foto © Richard Sobotka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *