Výstava soch a obrazů Mario Kotrby v Domu umění, Ostrava.

Marius Kotrba, český akademický sochař, malíř, kreslíř, pedagog a jedna z významných postav českého umění, (30. 9. 1959 – 17. 5. 2011). Navštěvoval ZUŠ ve Valašském Meziříčí a uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, obor kamenosochařství a v letech 1981-7 pražskou AVU. Byl odborným asistentem na pražské AVU a učil v holandském Groningemu. Působil v Praze, od 1993 v rodném Rožnově pod Radhoštěm, kde žil a pracoval, a v Ostravě, kde vyučoval na Ostravské universitě.

 Výstava soch a obrazů Mario Kotrby v Domu umění, Ostrava.

Marius Kotrba je nepřehlédnutelnou osobností českého umění. Svým dílem vytvořil monumentální pomník poctivé sochařině, která je nadčasová svou koncentrací duchovních a fyzických energií v existenci samotné sochy. Výstava není a ani nemůže být retrospektivou, tak veliký prostor bohužel nemáme. Představí Kotrbovo dílo v podobě výběru civilních nebo mezilidských témat a výraznou skupinu prací s duchovním obsahem.

Marius Kotrba byl autorem mimořádných realizací ve veřejném prostoru, se kterým sochy komunikují. Dotváří ho a duchovně obohacují.

V neposlední řadě je malířem, kterého médium obrazu provázelo během celé umělecké tvorby. Plátno se mu stalo dynamickou balancí sochařské práci, rozvíjející tématiku a příběhovou rovinu, variující prostorové vztahy a vnášející barevnost.  Společně se sochařstvím je však pevná a jasná linearita a materiálnost, které se ve své totalitě a struktuře blíží raně novověkým italským freskám. Mezi sochou a obrazem mu stál reliéf, který spojoval oba póly. Neznám v českém poválečném umění obdobnou řadu, přitahující výrazovou intenzitou ve svém komorním formátu. Obdivoval se mnohým reliéfním dveřím do chrámů a křtitelnic, rozuměl jejich formě a porozuměl jejich obsahu.

Velký okamžik je název Kotrbovy klíčové sochy a současně je i symbolem jeho osobnosti, života a odkazu, kterým obohatil naše bytí. Usiloval o sochy, které musí obstát samy o sobě, překročit rámec lidského života a být pevné tak, aby bylo možné se o ně kdykoliv opřít. Marius Kotrba dosáhl této nejnáročnější sochařské mety. Nalezl a realizoval universum humanity a spirituality, které bude člověku stálým a pevným bodem, něčím silnějším než je on sám.

Jiří Jůza  „Marius Kotrba“ – průvodní tisk k výstavě.

Výstava socha a obrazů Mario Kotrby v Domu umění, Jurečkova 9, Ostrava se koná
v termínu 23. 3. – 5. 6. 2022.

Text, foto a reprofoto © Richard Sobotka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *