Rožnovská Galerie Kostnice: Jiří Kobr: „TA, ONO, TEN“ – výstava obrazů a plastik.

Jiří Kobr (nar. 1974) studoval v letech 1997-2003 na pražské Akademii výtvarných umění obor restaurování a obor sochařství. Žije a pracuje v Hostimi u Berouna.

Kurátorka Gabriela Nováková k výstavě uvedla.

„Mám velkou radost, že se výstava uskutečnila ve zdejší sice malé, ale krásné galerii. Znala jsem práci malíře Jiřího Kobra, ale neznala jsem prostředí ve kterém žije. Navštívila jsem ho v době, kdy jsme výstavu připravovali, takže se všecko úžasně propojilo. Jiří Kobr žije v Hostimi nedaleko města Berouna se svou rodinou v domě obklopeném zahradou, loukami, lesy a také množstvím živých tvorů.

Jiří Kobr pracuje převážně s živými materiály, které nesou stopy vlastní existence, někdy i jemného narušení. Je to především dřevo, z něhož vyřezává své sochy a reliéfy. Řadu realizací, rekonstrukcí a kopií dřevěných soch vytváří převážně pro sakrální prostory. Dřevěné desky také používá jako matrice, z nichž ručně tiskne grafiky na papír a na stará prostěradla. Možnosti nově komunikovat s tím, co bylo už vyřčeno, nachází v prostoru křesťanství. Křesťanské  symboly i samotné biblické příběhy přenáší s citem a zároveň s prožitou jistotou jejich významů do našeho současného světa. Figurální kompozice, krajinné prostory i přírodní tvary, s nimiž pracuje, oprošťuje od rušivých detailů a nechává je působit ve své zjednodušené formě, často blízké lidovému umění. Jeho práce nás oslovují svým klidem, bezprostředností a zároveň i vytrvalým hledáním odpovědí na stále se opakující základní lidské otázky.“

Rožnovský farář  Pavel Hofírek uvedl:

„Děkuji vám všem, že jste přišli. Jsem rád, že výstavy v Kostnici pokračují, že se z tohoto počinu stala významná kulturní tradice. Je dobře, že se Téčko – rožnovská kulturní agentura ve spolupráci s Jiskérkou ujaly realizace. My jako farnost poskytujeme tento sice maličký, ale unikátní prostor, který má právě pro toto využití příhodnou atmosféru. Místo se nachází v prostoru rožnovského kostela a farní zahrady a je přístupné jak pro obyvatele Rožnova tak i pro návštěvníky města. Děkuji všem, kdo se na přípravě výstavy podíleli a kdo se zasloužili o to, že tyto výstavy pokračují.“

Výstavu doprovodilo hudební vystoupení Aleny Čípové hrou na violoncello, gemshorn a zpěvem.

 

Několik otázek pro autora výstavy Jiřího Kobra.

Už jste někdy v minulosti Rožnov navštívil?

Jsem tady poprvé. Od příjezdu jsem připravoval v Kostnici výstavu, takže znám město jen z vyprávění.

I tak – jaký dojem na vás Rožnov, jeho okolí a lidé udělali?

Rožnov je pěkné město. Hlavně lidská setkání byla moc příjemná.

Beskydy znáte?

Jen okrajově. Rodina mé ženy má chatu pod Lysou horou, několikrát jsme tam byli, takže to není pro mne terén úplně neznámý. Pokud jde o kopce, rozprostírá se v okolí Berouna Český kras. A já původně pocházím z Podkrkonoší, takže s malou nadsázkou mohu o sobě tvrdit, že jsem také starý horal.

Jsme rádi, že jste do Rožnova zavítal.

Děkuji. Podmínky jsou tady příjemné, lidé moc milí.

Kostnice má své místo v zahradě u kostela Všech svatých, kolem kterého se původně rozprostíral první rožnovský hřbitov. Na místě současného kostela,   postaveného v letech 1748-1752, stával kostel již před rokem 1267, kdy bylo založeno město Rožnov. Barokní jednolodní stavba je dlouhá 45 metrů a široká 17,44 metrů. Věž má výšku 50,2 metrů. Kostel i s areálem bývalého hřbitova je chráněn Státní památkovou péčí.

Kostnice – později márnice, byla rekonstruována do současného stavu v roce 2014. V letních měsících bývá využívána jako galerie uměleckých děl pro výstavy pořádané Kulturní agenturou a farností Rožnov pod Radhoštěm.

Výstava v Galerii Kostnice Jiřího Kobra „TO, ONO, TEN“ byla zahájena vernisáží 3. 6. 2022. Otevírací doba: ÚT – So: 10.00-16.00 hod. Ne 12.00 – 16.00 hod.

Výstava potrvá od 4. června do 10. července 2022.

Text a foto © Richard Sobotka

Galerie Kostnice foto Rožnov pod Radhoštěm Jakub Sobotka. 

 

Foto © Jakub Sobotka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *