Kulturní výročí červen 2022.

Kulturní výročí červen 2022.

Miroslav Bílek, fotograf.

Rožnovský fotograf Miroslav Bílek se narodil 2. června 1937 v Bobrové na Českomoravské vrchovině. Po absolvování gymnázia v Novém Městě na Moravě (1955) a Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích (1960) pracoval ve vývoji elektrotechnického průmyslu v Tesle v Rožnově pod Radhoštěm.

Tvůrčí fotografií se začal věnovat začátkem šedesátých let 20. století. Začínal abstraktními fotografiemi, detaily různých materiálů, ze kterých vznikl cyklus nazvaný Imaginace. V období let 1968–1970 se věnoval fotografii aktů, pak krajinářské fotografii. Po jihomoravských polích a Českém středohoří začal fotografovat také Beskydy. Právě fotografie Beskyd patřily k nejúspěšnějším, dostaly se do celého světa a měly značný ohlas, zakoupilo je i Muzeum umění v americkém Seatlu.

Miroslav Bílek měl prostřednictvím hledáčku fotoaparátu zcela osobité vidění světa. Nejprve fotografoval černobíle, ale v roce 1985 přešel na barevné diapozitivy. Z barevných fotografií Moravskoslezských Beskyd vznikla v roce 1997 kniha Beskydy.

Koncem devadesátých let se k abstraktním motivům vrátil a vytvořil cykly Prázdné prostory a Křehké prostory, fotografie detailů, mnohdy kolorované. Pak také zcela výjimečné cykly Lidé, kteří mne míjejí a Spěch na schodech.

Od roku 1965 byl členem skupiny Profil a od roku 1977 skupiny Setkání. Tvořil abstraktní fotografii, fotografoval akty a krajiny, psal teoretické články o fotografování a tento obor pak také vyučoval na Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě.

Ing. Miroslav Bílek uspořádal kolem sedmdesáti autorských výstav, zúčastnil se více než dvou set kolektivních výstav, získal řadu cen. Jeho fotografie jsou v soukromých i veřejných sbírkách doma i v zahraničí.

Žatvu jeho fotografického umění na vysoké a skutečně na světové úrovni přeťala před dvaceti roky 30. června 2000 předčasná smrt. Jeho ostatky jsou uloženy na hřbitově v Pardubicích.

Janoušek Jindřich, vlastivědný pracovník.

Janoušek Jindřich (1917-2006), vlastivědný pracovník, sběratel a publicista, povoláním topograf. Rodák ze Zašové, od mládí žil ve Valašském Meziříčí. Autor publikací Valašské Meziříčí na starých pohlednicích, Proměn\ Valašského Meziříčí na pohlednicích, historie Valašského Meziříčí a Krásna nad Bečvou v datech.

V květnu 1997 obdržel pamětní list a stříbrnou jubilejní medaili k sedmistému výročí první zmínky o Valašském Meziříčí. Pro časopis Šipinky připravil také Galerii významných osobností Valašského Meziříčí – jeho rodáků, obyvatel a studentů, která vycházela v letech 1998-1999. Za mimořádné zásluhy o kulturní život města obdržel v lednu roku 2006 Cenu města Valašského Meziříčí. Zemřel 19. května 2006 ve Valašském Meziříčí.


   Prof. Alois Zátopek, geofyzik a seizmolog.

Pochází ze Zašové (30. 6. 1907 Zašová – 22. 6. 1985 Praha). Absolvent matematiky a fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1934 – 1950 pracoval ve Státním ústavu geofyzikálním, během války v geofyzikálním ústavu německé univerzity. Od roku 1947 byl docentem na Přírodovědecké fakultě, od roku 1952 profesorem geofyziky na nově vytvořené Matematicko-fyzikální fakultě. Katedru geofyziky vedl od jejího osamostatnění v roce 1965 do roku 1971. V roce 1953 byl zvolen členem korespondentem ČSAV, od roku 1968 akademikem; v letech 1956–1972 zastupoval ČSSR v Evropské seismologické komisi, v letech 1959–1962 byl jejím viceprezidentem, 1962–1966 prezidentem. Věnoval se teoretické geofyzice, tektonofyzice, mechanismu mikroseismů, seismicitě, observatorní seismologii i experimentální fyzice. Publikoval více než 220 vědeckých prací. Vychoval celou generaci českých geofyziků.

Od nejútlejšího mládí se věnoval studiu fyziky a elektřiny, pokusy prováděl v obyčejné dřevěné kůlně na zahradě. Tato vášeň jej přivedla až na post předního československého a světového geofyzika. Zabýval se fyzikou zemského nitra, seismologií, zejména seismicitou (intenzitou zemětřesných jevů a jejich četností), otázkami magnitudy zemětřesení a výzkumem mikroseismů. Vypracoval seismický obraz Československa. Významně se zasloužil o rozvoj české a slovenské geofyziky. Napsal knihu Jak se studují zemětřesení.

Významného vědce připomíná bronzová tabule, zavěšena na jeho rodném domku v Zašové s reliéfem zeměkoule, symbolem zemětřesení a s nápisem: Zde se narodil akademik Alois Zátopek 1907 – 1985 významný světový geofyzik.

Přes všechna ocenění a vyznamenání zůstal po celý život skromným a přátelským člověkem. Zemřel před  35 lety a je pohřben na zašovském hřbitově.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *