Vyšel Milý tisk č. 29 – Rožnovská koruna.

Dalším počinem tvůrčí skupiny seniorů „Město v mé paměti“ při Městské knihovně v Rožnově pod Radhoštěm je Milý tisk č. 29 „Rožnovská koruna. Putování po rožnovské pahorkatině.“

Inspirován byl tiskovinou „Rožnovsko“, kterou u příležitosti Krajinské výstavy Valašska a moravskoslezského Pobeskydí, konané v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 19.-24. 6. 1932, vydal Klub čs. turistů.

Kromě článků týkajících se nejen samotného Rožnova, ale také okolních obcí, je v brožuře náčrt turistických tras, které už v roce 1932 zdůrazňovaly ideální polohu Rožnova z hlediska turistiky.

Nabídku vycházek po významných objektech města doplňovaly výlety po okolních horách, které kolem města Rožnova vytvářejí horskou korunu. Nabídku doplnil přehledný „Plán turist. značkovaných cest na Rožnovsku.“

Už před 90 lety bylo městečko Rožnov turistickým rájem, odkud bylo možné vyrážet do krásné beskydské přírody a po zdolání zvolené trasy se bezpečně vrátit do turistické základny v Rožnově.

O Rožnovu se nadšenými slovy zmiňuje Čeněk Kramoliš: Rožnov odedávna vábí turisty svojí polohou, zdravotními poměry, dějinami a národopisem. Jako nevěstu okrašluje zelený myrtový věnec, tak Rožnov, ležící na rovině mezi řekou Bečvou a přítokem jejím Hážovkou, zdoben jest věncem hor, z nichž vyniká staroslavný Radhošť. Pro svoji krásnou polohu nazýván je Rožnov „Perlou Valašska“ a bývá každoročně navštěvován tisíci turisty.

Milý tisk „Rožnovská koruna“ uvádí především vrcholy v blízkém okolí města Rožnova, tvořících symbolickou korunu, neponechává bez všimnutí ani „Vycházky městem, blízkým i vzdálenějším okolím.“

Texty doprovází půvabné obrázky rožnovského malíře Vladimíra Bartoška.

Milý tisk vydala rožnovská městská knihovna, kde jej lze také získat.

Text © Richard Sobotka
Ilustrace © Vladimír Bartošek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *