Výstava prací výtvarníka Jožky Barucha: S láskou k Valašsku.

Rozsáhlá výstava prací výtvarníka Jožky Barucha: S láskou k Valašsku se koná v zámku Žerotínů, muzejní a galerijní centrum, 2. patro od 9. 12. 2022 – 19. 2. 2023.

Jožka Baruch se narodil před 130. lety 28. 7. 1892 v Krásně nad Bečvou. Ve čtyřech letech zcela osiřel. V letech 1907-1908 se učil v tiskárně bratří Chrastimů. V letech 1908-1911 studoval na c. a k. Státní odborné školeno na zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí, obor figurální a ornamentální řezbář. V letech 1911-1914 navštěvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. V letech 1914-1918 byl nucen studium přerušit a narukoval do 1. světové války. Po skončení války dokončil v letech 1918-1921 studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V letech 1922-1924 byl redaktorem a posléze vedoucím uměleckého měsíčníku Drobné umění – Výtvarné snahy. V letech 1929-1942 byl instruktorem Státního ústavu pro zvelebování živností v Turčianskom Sv. Martine a vedl kreslířské, hračkářské, řezbářské a soustružnické kurzy nejdříve na Slovensku a později i v českých zemích..

Jožka Baruch zemřel v Praze 22. 11. 1966, pochován je na Krasenském hřbitově.

I když Jožka Baruch žil po ukončení studií v Praze, srdcem zůstával věrný domovu v Krásně nad Bečvou, Valašskému Meziříčí a celému Valašsku.

Souborná výstava prací Jožky Barucha je v Galerijním centru zámků Žerotínů členěna celkem do čtyř výstavních sálů a systematicky tak představuje široký záběr prací Jožky Barucha. Jsou to hračky, s jejichž výrobou se seznámil během studia na odborné dřevařské škole ve Valašském Meziříčí, a také gobelíny, které vznikaly ve spolupráci se Schlattaurovou gobelínovou dílnou ve Valašském Meziříčí.

Další expozice představuje kresby, akvarely a volnou tvorbu Jožky Barucha, výtvarníka se širokým tvůrčím záběrem. Významná je expozice Inspirace Bezručovou tvorbou, která se vyznačuje souladem sociálního cítění se slezským bardem. Ovlivněn Beztučovou poezií vydal Jožka Baruch v roce 1938 vlastním nákladem jedinečný bibliofilský tisk Stužkonosky modré.

Poslední expozicí výstavy je grafika a literární tvorba Jožky Barucha, které se umělec kromě ilustrační tvorby také věnoval. K jeho literárním počinům patří z let 1934-1948 Povídky zpoza Junákova a Staříček Kubějů, napsané jadrným valašským jazykem, jak si ho pamatoval z dětství.

Obsáhlá výstava prací Jožky Barucha v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí  přibližuje dílo i život umělce, který svým srdcem i svým dílem zůstal věrný Valašsku.

Kurátory výstavy jsou Kamila Valoušková a Adéla Maćkowiaková.

Výstava prací Jožky Barucha S láskou k Valašsku je v muzejním a galerijním centru zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí přístupná až do 19. února 2023.

Cimbalista (Akvarel a kresba tužkou, 1950). Portrét muže (Kolorovaná kresba, 1926).

Korespondence s pražskou adresou a pracovní pomůcky.

Valašsko-slezský motiv (Kolorovaná kresba, 40-50 léta 20. stol.)

Text a foto © Richard Sobotka

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *