Valašské Meziříčí – historie města v datech v dlažbě náměstí.

Nejstarší písemná zpráva o Meziříčí je z roku 1297. V roce 1924 bylo spojeno s městečkem Krásno nad Bečvou (první zmínka z r. 1299), v 50. letech 20. století okresní město. Památek a zajímavostí je zde nepočítaně.

Nedaleko náměstí je barokní stavba zámek Žerotínů, postavený r. 1538 Janem z Pernštejna, po celkové rekonstrukci sloužící kultuře. Další je krásenský zámek Kinských, zřízený v polovině 19. století z měšťanského domu, slouží jako muzeum.

Valašské Meziříčí je od poloviny 19. století centrem kultury a vzdělávání pro široké okolí, proto nazýváno Valašské Athény. Již v roce 1861 byl ve městě založen Čtenářský spolek, při němž vznikl dodnes existující pěvecký sbor Beseda. V roce 1864 začala ve Valašském Meziříčí pracovat první tělovýchovná jednota na Moravě – Sokol. Činnost vyvíjela Hasičská jednota, Občanská beseda, Živnostenko-řemeslnická beseda. Muzejní společnost vznikla roku 1884, vytvořila první muzeum na Valašsku a druhé české na Moravě. V roce 1871 zde bylo založeno třetí gymnázium na Moravě s českým vyučovacím jazykem, v roce 1874 Odborná škola pro zpracování dřeva, kterou absolvovalo mnoho významných umělců.

Kamenný blok z r. 1938 v podobě tvaru Československé republiky nedaleko budovy gymnázia s reliéfem TGM připomíná že (v budově zbořené r. 1982): „V tomto domě bydlíval u svého přítele Dra. J. B. Kraicze T. G. Masaryk“.

V sousedství gymnázia je Moravská gobelínová manufaktura. V ní Živé muzeum gobelínů, také Galerie a Schlattauerova kavárna, vše připomíná zakladatele gobelínů malíře Rudolfa Schlattauera.

Husovu ulici oživuje park Botanika. Pomník „Svému osvoboditeli T. G. Masarykovi“ má do zadní strany vytesanou historii: postaven 1925, zrušen 1940, obnoven 1949, zrušen 1950, obnoven 1968, zrušen 1974, obnoven 1990.

Náměstí zdobí raně barokní kamenný sloup s plastikou P. Marie (kolem r. 1670-80). Farní chrám Nanebevzetí p. Marie vznikl v samotných počátcích města a svým položením na příkrém svahu nad řekou Bečvou byl součástí městských hradeb. Podnětná je návštěva kostela sv. Trojice a nedaleko železničního nádraží Abacie, památníku vojáků zemřelých po bitvě u Slavkova v roce 1805. Směrem ke Stínadlům byl v roce 1910 postavený Zemský ústav pro výchovu hluchoněmých dětí. Nedaleko je nemocnice. A také hvězdárna s mnoha zajímavými pořady pro veřejnost. Město je důležitou železniční a dopravní křižovatkou.

Nejnovějším počinem byla v roce 2022 rekonstrukce náměstí, které se chlubí ojedinělým vodotryskem a které má do dlažby usazeno 37 ´kamenů´ s významnými daty z historie města.

Text a foto © Richard Sobotka

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *