Kroniky Brigády socialistické práce (BSP) pracovního kolektivu n. p. Tesla Rožnov.

Myšlenka na vznik Brigád socialistické práce (BSP) přišla v 50. letech minulého století z SSSR, kde pracovní kolektivy soutěžily o titul Brigáda komunistické práce. U nás tato forma socialistického soutěžení a socialistické pracovní iniciativy vznikla za komunistického Československa. BSP byly prezentovány jako nejvyšší forma socialistického soutěžení. Jednotlivé kolektivy plnily pracovní úkoly a navzájem mezi sebou soutěžily.

Prvé BSP vznikly v Československu v roce 1958, ale plně se rozvinuly až v době normalizace po roce 1970, kdy byla snaha pozvednout morálku pracujících po zásahu pěti bratrských armád pod vedením SSSR v roce 1968.

Svou činnost BSP zaznamenávaly do Kroniky BSP, také navzájem soutěžily o nejlepší kroniku. Kromě pracovní náplně členů BSP na pracovišti, plnění a překračování pracovních úkolů a pracovních závazků, byla další činnost politicky ideová. Byly to však také kolektivní akce, zájezdy na historické památky, případně i do zahraničí.

Kolem roku 1980 se kolektivy BSP většinou rozpadly a v 90. letech 20. století tato uměle vytvořená aktivita skončila. Kroniky jednotlivých kolektivů BSP zanikly a většinou se nedochovaly.

Určitou výjimkou je Kronika kolektivu BSP na jednom z pracovišť v n. p. Tesla Rožnov, vedeného paní Ludmilou Pšenicovou, která zaznamenává vznik a historii BSP v období 16. 9. 1971 – 30. 9. 1975.

Činnost kolektivu je zaznamenána písemně, dokladována fotografiemi, pohlednicemi, novinovými výstřižky, agitačními letáky, zápisy ze schůzí apod.

Zdrojem byly především tiskoviny: závodní časopis ELEKTRON, týdeník n. p. Tesla Rožnov. NOVÉ VALAŠSKO, týdeník OV KSČ a ONV na Vsetíně. NOVÁ SVOBODA, deník Severomoravského kraje KV KSČ.

Práce BSP Ludmily Pšenicové je zaznamenána ve třech kronikách.

První kronika má modré tvrdé desky s natištěným titulem KRONIKA. Její rozměry jsou 34 x 27 x 6 cm. Váha cca 4 kg. Kronika má 200 listů, využité jsou všechny, ale jen jednostranně.

Prezident Gustáv Husák při návštěvě n. p. Tesla Rožnov, po jeho levici ředitel podniku Jaroslav Hora.

Druhá kronika navazuje na předchozí kroniku BSP, má červené tvrdé desky bez natištěného titulu. Její rozměry jsou 42 x 30 x 8 cm. Váha cca 6 kg. Kronika má 200 oboustranně využitých listů.

Třetí kronika BSP Ludmily Pšenicové, s posledním záznamem ze dne 30. 9. 1979, má červené tvrdé desky bez natištěného titulu. Její rozměry jsou 42 x 30 x 5 cm. Váha cca 4 kg. Kronika má 200 listů; z nich je oboustranně použitých 64, prázdných 136.

Kroniky jsou zachovalé, uspořádané a dobře zpracované. Jako takové vypovídají o době, kdy byly pořizovány.

Prvomájová manifestace na rožnovském náměstí. Vpravo kolektivní akce s posezením při vatře. 

Text a foto © Richard Sobotka

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *