Roku 1753 udělila Marie Terezie Rožnovu třetí pečeť.

Roku 1753 udělila Marie Terezie Rožnovu třetí pečeť.

Stalo se tak údajně za odměnu, že město v čele Valachů pomáhalo císařovně ve válce s pruským králem. Na pečeti jsou vyobrazeny kopce Radhošť a Hradisko, mezi nimi leží město Rožnov. Na vrcholu Hradiska jsou zříceniny někdejšího hradu a na temeni Radhoště je vztyčen dřevěný kříž. Z lesa na úbočí hory Radhošť vybíhá liška se dvěma mláďaty. Kolem znaku je nápis: „Sigillum: opidi: Roznoviensis: 1753.

Prusko vedlo ve druhé polovině 18. století řadu válek. Za panovníka Friedricha II. Velikého (1740-86) to byly dvě slezské války proti Rakousku za ovládnutí Slezska, kdy většina Slezska připadla Prusku.

Marie Terezie (1717-1780), uherská a česká královna, manželka římskoněmeckého císaře Františka I. Štěpána Lotrinského. Jejím nejcitelnějším neúspěchem byla ztráta Slezska, které připadlo Prusku. Neutěšený stav monarchie spolu s novými myšlenkovými proudy ji přivedl k osvícenským reformám.

Roku 1753 získal Rožnov také rychtářskou pečeť. Má ve znaku ohnutou pravici s rychtářským právem (s holí) v ruce. Kolem znaku je nápis: „Peciet richtarska m. (městečka) Rožnova.“ Nad znakem je uveden rok 1753.

Od těchto událostí uplynulo v roce 2023 již 270 let.

Pečeť Rožnova Marie Terezie 1753 a Pečeť rychtářská Rožnov 1753.

Text a reprofoto © Richard Sobotka

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *