Jak tomu na Valašsku bylo kdysi a jak dnes.

Zajímavou přednášku uspořádala 9. května 2023 Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm v zatímním provizoriu ve Společenském domě, než bude ve druhé polovině letošního roku dokončena rekonstrukce původní knihovní budovy v Bezručově ulici.

Mgr. Jana Tichá

Před zcela zaplněným původně divadelním jevištěm vyprávěla Mgr. Jana Tichá návštěvníkům besedy o své nové knize „Výroční obyčejová a obřadní kultura na Valašsku.“ Knihu v roce 2022 vydalo Národní muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a skvěle (jak také jinak) ji ilustrovala Ludmila Vašková.

Mgr. Jana Tichá, etnoložka, regionalistka a kurátorka sbírek ve Valašském muzeu v přírodě se věnuje ve své monografii výročním zvykům, obyčejům a slavnostem v průběhu celého kalendářního roku. Ve Valašském muzeu pracuje dvacet let, její specializací je zvykosloví, výroční zvyky, obřady na Valašsku.

Během besedy s projekcí dokumentárních fotografií vyprávěla o poutích, stavění máje, Vánocích i Velikonocích, jak to bylo s Lucií, která noci upije, ale dne nepřidá, také o tom jak rožnovský okrašlovací spolek vymýšlel jak a čím pobavit lázeňské hosty téměř z celé Evropy i ze zámoří, kteří rožnovské klimatické lázně navštěvovali. Zahrnula do vyprávění celoroční zvyky, obřadní kulturu a její geneze na počátku třetího tisíciletí na příkladech z Rožnovska, Valašskomeziříčska a Vsetínska.

Mgr. Jana Tichá svou knihou i vyprávěním doslova odhalila duši Valašska v čase vrcholných technických zázraků v podivuhodném čase třetího tisíciletí, ale také v čase hromadného zapomínání na všecko pěkné a užitečné co už tady kdysi bylo.

Text, foto a reprofoto © Richard Sobotka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *