Valašští betlemáři vystavují betlémy v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí

Muzejní a galerijní centrum Valašské Meziříčí zahájilo 25. listopadu 2023 vernisáží výstavu betlémů K Ježíškovi do Betléma půjdeme. Jde o největší výstavu betlémů na Moravě, uspořádanou k oslavě 800. výročí betlémské tradice.

Výstavu K Ježíškovi do Betléma půjdeme připravil Spolek valašských betlemářů k oslavě 800. výročí betlemářské tradice ve spolupráci s Muzejním a galerijním centrem ve Valašském Meziříčí. Výstava představuje především soudobou tvorbu na Valašsku a s přispěním regionálních muzeí přináší i ohlédnutí do daleké historie betlemářství v Čechách a na Moravě. K vidění je více než stovka betlémů z různých období, vytvořených ze dřeva, ale také z jiných materiálů. Vystavený soubor tak představuje největší výstavu betlémů na Moravě.

Předsedou Spolku betlemáři Valašska, regionální pobočky Spolku českých betlemářů, je Ing. Ivan Hejtmánek.

„Rok jsme pracovali na přípravě této výstavy, kterou pořádáme k 800. výročí betlemářské tradice. Asi půl roku jsme přemýšleli jak sestavit scénář, aby návštěvníci měli z výstavy dobrý prožitek. Přemýšleli jsme o tom jakou skladbu betlémů udělat.  Nakonec zvítězila myšlenka, že především ukážeme betlémy z kraje, ve kterém žijeme, to znamená z východní Moravy.

V zámku Žerotínů jsme dostali k dispozici celkem pět sálů. V úvodním se nacházejí nejcennější betlemářské předměty, které jsou ve sbírkách muzeí i ve sbírkách soukromých. Další tři sály jsou zastoupeny soudobou tvorbou valašských betlemářů, členů našeho Spolku valašských betlemářů, který byl založen v roce 2017 a který se snaží o udržení betlemářské tradice a uchovává myšlenku oslavy Vánoc právě tou jesličkovou formou.

Poslední pátý sál je osazen betlémy, které pochází ze sbírkových fondů muzeí v Čechách, především Třebechovického muzea betlémů, které se specializuje na sběr a uchování starých tradičních českých betlémů. Betlemářská tradice v Čechách trvá především v  podhorských oblastech od roku 1562 už více jak 400 let až do současnosti. Na Valašsko se betlémy dostaly až s vlnou osídlení tohoto hornatého kraje.

Vystavené betlémy mají také ukázat, jak se jednotliví tvůrci svou invencí podíleli na tvorbě betlémů, především jak pojali betlémskou scénu, kdy jednotliví betlemáři zasadili své betlémy do prostředí, ve kterém sami žijí a zobrazují v nich náležitosti, které sami prožili.

V současné době představuje lidová tvorba hlavní proud betlemářské tradice, přičemž řadu betlémů vytváří výtvarníci samouci. Výstava K Ježíškovi do Betléma půjdeme je milou připomínkou vánočních tradic, ale také poctou jejich současným udržovatelům a novodobým umělcům.“

Předseda Spolku valašských betlémářů ing. Ivan Hejtmánek také poděkoval všem kdo se na přípravě a realizaci této reprezentativní výstavy betlémů podíleli, ať už to byli jednotlivci, instituce a také úřady obcí a měst.

Výstava betlémů v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí potrvá až do 2. února 2024.

Valašský betlém v Lidečku, autor Alois Zádrapa. Vpravo: Vrzalíkův betlém I. Autor František Vrzalík, Zlín, 1939-1941. 

Goralský betlém, autor Pavel Kufa, Třinec, 1990. Vpravo: Velký valašský betlém, autor Oldřich Unar, Poteč, 2016. 

Nástěnný betlém. Autor Julius Smoček, Rožnov p. R., 2015. Vpravo: Betlém a reliéf. Autor Tomáš Dujka, V. Karlovice, 2015. 

Novoměstský betlém. Autor Jan Hrnčíř, Hněvotín, 2016. Vpravo: Velký Hejův betlém. Autor Josef Heja, dinotice,1970. 

Skládací deskový betlém VII. Autor Ing. Jan Čončka, Hlubočec, 2019. Vpravo: Vrzalíkův betlém III. Autor František Vrzalík, 1942-1943.

Betlém z Rožnova Ing. Ivana Hejtmánka je pohyblivý, barevně osvětlený a také ozvučený.

Text a foto © Richard Sobotka

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *