Kulturní výročí – červen 2024

Oldřich Šuleř (1. 6. 1924 – 26. 1. 2015 vždy Ostrava). Prozaik spjatý svým působením i tvorbou se severní Moravou. Navštěvoval reálné gymnázium v Opavě a ve Valašském Meziříčí. Za okupace byl nasazen na šachtě v Ostravě a ve zbrojovce ve Valašském Meziříčí. Po osvobození vystudoval právnickou fakultu v Praze (doktorát 1950). Roku 1948 zvítězil v celostátní rozhlasové soutěži hrou Stanice sousedov. Stal se v ostravském rozhlase redaktorem dětského vysílání, později šéfredaktorem literární redakce. Působil jako ředitel krajského nakladatelství, byl tajemníkem ostravské pobočky Svazu čs. spisovatelů. Napsal historický román Letopisy v žule, životopisnou knížku o Janu Kobzáňovi O Janíčkovi malérečkovi, partyzánskou kroniku Na srnčích nohách a další. V měsíci červnu 2024 uplynulo 100 let od narození spisovatele Oldřicha Šuleře.

Michal Jurajda (15. 8. 1812 – 2. 6. 1874 vždy Rožnov). První starosta Rožnova a vlastenec. V roce 1848 se stal uvědomělý vlastenec a rožnovský měšťan Michal Jurajda poslancem moravského zemského sněmu. Roku 1850 byl zvolen prvým starostou Rožnova. V roce 1853 byl odvolán a dán pod policejní dozor za šíření Havlíčkem vydávaných Národních novin a za rozšiřování Kutnohorských epištol. Znovu byl starostou v letech 1858 – 1867. Byl na Rožnovsku nadšeným národovcem. Stýkal se s předními politiky své doby. V červenci 1873 hostil ve svém domě Františka Palackého na jeho cestě po rodném Valašsku. Byl také jedním z hlavních iniciátorů převezení kamene z Radhoště ke stavbě základů Národního divadla v Praze. V červnu roku 2024 uplynulo 150 let od úmrtí Michala Jurajdy, jeho ostatky jsou uloženy na Valašském Slavíně.

 

Václav Kašlík (28. 9. 1917 Valašské Meziříčí – 4. 6. 1989 Praha). Hudební skladatel, dirigent a režisér. Gymnázium absolvoval ve Valašském Meziříčí. V letech 1936-9 studoval na konzervatoři v Praze sborový zpěv a dirigování. Byl spoluzakladatelem a šéfem opery a od roku 1953 dirigentem a režisérem Národního divadla v Praze. Spolupracoval s filmem a televizí. Napsal Smyčcový kvartet, Zbojnickou baladu, balet Juan, operu Křížová cesta, rekviem Morana, balet Jánošík a další. Napsal knihu, Jak jsem dělal operu. V červnu roku 2024 uplynulo 135 let od úmrtí Václava Kašlíka.

Miloš Šimurda (5. 6. 1924 – 6. 1. 2019). Malíř. Mládí prožil ve Frenštátě pod Radhoštěm a ve Valašském Meziříčí. Gymnázium studoval ve Frýdku-Místku, obchodním akademii ve Frenštátě. Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě, mozaikářsví v italské Raveně. Výtvarnou inspirací mu byl rodný kraj, který zobrazoval ve svých obrazech: Radhošťské pastorále, V Kamenárce, V Rozpitém, Sudičky v Černé hoře a další. Náměty také situoval do poetické polohy a věnoval se i monumentální tvorbě. V červnu roku 2024 uplynulo 100 let od narození malíře Miloše Šimurdy.

 

 

 

 

Adolf Liebscher (11. 3. 1857 Praha – 11. 6. 1919 Potštejn). Malíř generace Národního divadla, které vyzdobil osmi lunetami. Profesor na pražské technice. Pobýval v Novém Hrozenkově. V kapli, která od roku 1898 stojí na vrcholu Radhoště se nachází kopie jeho triptychu Valašská Madona, jejíž originál je ve Frenštátě pod Radhoštěm. Je také autorem Hostýnské Madony. V červnu roku 2024 uplynulo 105 let od narození a autora Valašské Madony, malíře Adolfa Liebschera.

 

 

 

František Sušil (14. 6. 1804 Nový Rousínov – 31. 5. 1968 Bystřice pod Hostýnem). Sběratel lidových písní. Sbíral lidové písně na Moravě a zejména na Valašsku. Vydal knihu Moravské národní písně, psal i básně. V červnu roku 2024 uplynulo 220 let od narození Františka Sušila.

Marie Vosiková (2. 2. 1942 Ostrava – 21. 6. 2014 Praha). Spisovatelka. Žila v Rožnově pod Radhoštěm. Napsala sbírku bajek Kapky rosy, román Louka a sbírku povídek Klíč. V červnu roku 2024 uplynulo 10 let od jejího úmrtí.

Pavel Číp (nar. 24. 6. 1944 Zubří). Řezbář. Žije v Zubří. Řezbářstvím se zabývá od dětských let. Získal titul Mistr lidové umělecké výroby. Zhotovoval modrotiskové formy. Vyráběl píšťalky, hračky, moravské gajdy, české dudy i lužickou tarakawu. V červnu roku 2024 uplynulo 80 let od narození Pavla Čípa.

 

 

 

Jarmila Šuláková (27. 6. 1929 – 11. 2. 2017). Zpěvačka. I když se vyučila dámskou krejčovou, téměř celý život prodávala v prodejně Supraphon ve Vsetíně. Jejím největším koníčkem byl zpěv. Zpívala s předními cimbálovými kapelami i s rockovým Fleretem. Natáčela v rozhlase i v televizi, vydávala gramodesky. Vystupovala v osmnácti zemích. Pohřbena je ve Vsetíně. Na Valašském Slavíně v Rožnově pod Radhoštěm ji připomíná kamenný náhrobek. V červnu roku 2024 uplynulo 95 let od narození Jarmily Šulákové.

 

 

 

Hanuš Schwaiger (28. 6. 1854 Jindřichův Hradec – 17. 6. 1912 Bystřice pod Hostýnem). Absolvoval reálku v Českých Budějovicích, studoval Obchodní akademii ve Vídni, pak studoval malířství. Roku 1901 se stal profesorem pražské AVU. Měl ateliér na Rusavě a pobýval také v hájovně pod Hostýnem, kam se roku 1891 přestěhoval. Maloval obrazy z Valašska pro gobelínové dílny ve Valašském Meziříčí: Vodník, Krysař, Cyril a Metoděj. Je pohřben v Bystřici pod Hostýnem. V červnu roku 2024 uplynulo 170 let od narození Hanuše Schwaigera.

 

 

Text,  foto a reprofoto © Richard Sobotka

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *