O městě Rožnově, městě nejen zeleném, ale i přívětivém – beseda s místostarostkou Mgr. Kristýnou Kosovou

Další z pravidelných setkání skupiny seniorů, pracujících při rožnovské knihovně v rámci programu „Město v mé paměti“, se uskutečnilo v pondělí 9. dubna 2018 v podkroví městské knihovny.
Jako host byla přizvána místostarostka Mgr. Kristína Kosová a tématem bezprostřední, ale o to zajímavější besedy byla kromě dalšího například městská zeleň. Tedy téma aktuální, protože probíhá rekonstrukce městského parku a s nastupujícím jarem také obnova květinových záhonů na náměstí i jinde ve městě.

Loňská úprava náměstí květinovými záhony měla takový úspěch, že radnice nastartovala akci k zajištění trvalkové směsi i pro občany, k výsevu jejich zahrádek (100 gr směsi stojí přibližně 600,- Kč, směs lze prodávat i v menším množství, k výsevu na 1 m čtvereční postačí 2 gr trvalkové směsi; kontaktní osoba Oldřich Filip, tel. 730 807 774).

„V letošním roce to bude s kvetoucími záhony na náměstí trochu jinak,“ uvedla místostarostka Mgr. Kristína Kosová. „Kolem sochy Masaryka se bude vysazovat trvalková směs. Od jara tam mají nakvétat cibuloviny, a to až do podzimu, kdy tam budou traviny. Letničkovou směs Plzeňskou květnici posouváme ke kruháčku, směrem k Videčské ulici; strhli jsme tam keře, protože tam chceme mít něco veselejšího. Takže o letničkovou směs Plzeňská květnice nepřijdeme, jen jsme ji trochu přemístili.“

Mistostarostka Mgr. Kristýna Kosová (vlevo) a moderátorka diskuze paní Marcela Slížková

Dalším tématem byla rekonstrukce městského parku.

„Rekonstrukce parku byla nachystaná už v době, kdy se realizovala cyklostezka. Tehdy radnice nedosáhla na dotace, takže udělala jen cyklostezku a projekt rekonstrukce parku uložila do archivu. Před čtyřmi roky jsme projekt rekonstrukce parku oživili, zapojil se do jeho realizace také Ing. Jiří Kovařík. Z projektu jsme vyškrtali 150 stromů, určených ke kácení, protože nám to přišlo moc, každý ponechaný strom jsme museli prodiskutovat a obhájit.

Nejvíc obnově parku pomohla skutečnost, že jsme najali zahradníka. Měl odborný dozor během všech prací. Najali jsme ještě další odborné dozory, ty sledovaly jednak ořezy v korunách stromů, odborník na zvířátka zase umisťování ptačích budek, a také dbal na to, aby se při kácení nezabil žádný netopýr a podobně.

Byl vyvíjen tlak na dodavatelskou firmu, která byla zvyklá dělat projekty trochu jednodušeji, proto se také na kontrolním dnu pokaždé scházelo tolik lidí. Díky tomu byl projekt úspěšně realizován a veškeré vysazované stromy a keře byly kvalitní.

Co se parku týče je domluveno, že každý rok bude vyčleněn zhruba milion na to, aby se dal park po částech do pořádku, protože to nejsou jenom stromy, postupně by se měly opravit i chodníky, které jsou rozpadlé, aby bylo možné opravit i jezírko a podobně.

Jsme bohužel ve skluzu, takže trafačka u prostřední lávky, která se měla spravovat v loňském roce, bude se opravovat až letos.

V přední části parku, blíž ke školce Na Zahradách, už mimo památkovou zónu, vznikne ještě v letošním roce hezké přírodní hřiště pro děti.

Špatná zpráva je, že jsme přišli o Společenský dům a takto i o elektriku, takže nebudeme mít fontánu. Snažíme se to řešit, ale do zahájení sezóny to zřejmě nezvládneme.“

Horní park končí až u horního splavu, nezapomíná se na toto atraktivní zákoutí?

„I tam chceme stromy trochu prořezat, pokud to bude možné, protože prostor v blízkosti řeky je majetkem Povodí Moravy. Letos tam chceme co nejdříve udělat cyklopodjezd pod horním mostem, aby cyklisté nemuseli jezdit přes cestu. Až bude tohle hotové, tak by v tom prostoru provedl zahradník nějaké prořezávky. Postupně bychom chtěli i toto místo přičlenit k parku.“

Hovořilo se také o dalším, například o osudu Paláčkova mlýna, o tom kdy bude mít Rožnov pěknou tržnici, kdy bude hotova přístavba městské knihovny, o rožnovském kině Panorama, o lanovce k neobyčejně úspěšné Jurkovičově rozhledně…

Zkrátka debatovalo se o městě nejen zeleném, ale i pěkném – neboť stále je co napravovat, aby Rožnov dosáhl někdejšího věhlasu přívětivého města uprostřed hor, kam se turisté jen hrnuli.

Také okolí města Rožnova pod Radhoštěm nabízí atraktivní terény. 

Text a foto © Richard Sobotka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *