Kříž Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm

Na úpatí zalesněného vrchu Skalka je mohutný kamenný kříž. Byl zřízen „Nákladem Floriána Janíka, obchodníka a měšťana, číslo 179 z Rožnova a Veroniky manželky jeho rozené Mikulenkové ze Zubří. 1864.“

Roku 1890 došlo k opravě kříže, jak stojí vytesáno do podstavce.

Vlastní kříž je dokladem kamenického umu. Je pravděpodobné, že se v minulosti odehrávaly u kříže drobné pobožnosti.

Dne 17. 6. 2017 bylo zjištěno, že kříž je v horní části značně narušený a nezajištěný a mohl by pádem zranit někoho, kdo by se právě nacházel v jeho blízkosti. Krátce po tomto upozornění byla horní narušená část kříže sejmuta a patrně předána do opravy.

V březnu 2020 však není horní část – kamenná plastika s ukřižovaným – ani po téměř třech letech vrácena na původní místo.

Za ten čas zbylé těleso kamenného kříže vlivem povětrnosti značně ošuntělo.

Zapomnělo se vyzvednou opravenou část kříže Pod Skalkou a usadit na původní místo, nebo se snad ztratila? Určitě by jakékoliv znehodnocení této 156 let staré památky byla škoda.

Kříž Pod Skalkou vlevo v červnu roku 2017 v horní partii už vlivem narušení materiálu nachýlený k pravé
straně. Na snímku vpravo je narušení dobře patrné. 

 

Na levém snímku je zjevná totální destrukce tělesa kříže v horní části. Snímek vpravo z března 2020 představuje sakrální památku bez horní části. 

Text a foto © Richard Sobotka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *