Elektron – poslední číslo

Historicky poslední číslo Týdeníku státního podniku Tesla Rožnov ELEKTRON vyšlo 19. prosince 1990 a mělo pouhé čtyři strany běžného novinového formátu.

Za redakci popřál P. F. 1991 čtenářům předseda redakční rady ing. Vlastimil Čich. V úvodním článku „Dnes poslední číslo“ mimo jiné uvedl: „…držíte v rukou poslední číslo Elektronu – časopisu, který vás více než 40 let informoval o dění v podniku TESLA Rožnov, ale nejen o něm. Snažil se pro vás zachytit i události z kultury, sportu, z města a okolí… Během těch čtyřech desítek let se v redakci vystřídala pěkná řádka redaktorů. Někteří odešli sami, jiní byli nuceni z redakce odejít – tak už to v práci u novin bývá, neboť objektivně a pravdivě informovat chce dodnes odvahu. Zvláště když to, co je objektivní a pravdivé, za redaktory určovali direktivně většinou jiní. … Mnozí si možná kladou otázku, co vedlo k rozhodnutí ukončit činnost Elektronu. Jsou to jednak důvody ekonomické, které vedly vydavatele k tomuto rozhodnutí, a dále je to zájem Městského úřadu v Rožnově p. R. vydávat ve městě nezávislé regionální noviny, které by informovaly na svých stránkách o událostech a dění v celém regionu Rožnovska…“

K zániku Elektronu zaznamenala v jeho posledním čísle krátké zamyšlení pod titulkem „Byl náš“ Helena Polášková, ZV OS kovo: „Se smíšenými pocity se člověk loučí s něčím, co sloužilo všem. A Elektron byl opravdu náš – Tesláků.“

František Prokop uzavírá svůj článek „A co dál“ slovy: „Nevzdáváme se, jednáme a hledáme dál, jdeme i do nemalých ekonomických rizik, neboť víme, že dobré, ekonomicky neztrátové noviny se nedají dělat na koleně… Rozhodně nám není jedno, že by město mělo zůstat bez sdělovacích prostředků.“

Poslední číslo posledního vydání Elektronu bylo zároveň číslo silvestrovské a tedy doplněné na posledních dvou stranách o „Všehochuť“ – humorem psaným i kresleným.

Nové noviny začaly vycházet pod názvem Spektrum Rožnovska v průběhu roku 1991 jako čtrnáctideník, v posledních letech s měsíční periodicitou. Na vydávání týdeníku se Rožnov po zániku Tesly nezmohl ani v době, kdy se stal městem s pověřenými pravomocemi. Hegemonii čtrnáctideníku Spektrum Rožnovska úspěšně narušil privátní měsíčník Rožnovský prostor, vydávaný v letech 2012 – 2015.

Text, foto a reprofoto © Richard Sobotka

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *