Ludvík Jaroň, francouzský legionář – stalo se před 85 lety

Jaroň Ludvík (1874-1935), francouzský legionář a krejčovský mistr. Narodil se v Zašové, Vyučil se krejčím, pracoval v Ostravě, Praze, Vídni, Berlíně, Londýně a Paříži, kde byl majitelem velkého konfekčního závodu. Zemřel v době návštěvy vlasti v Kroměříži. Jeho hrob se nachází v rodné obci v Zašová.

Dne 12. srpna 1935 pochován byl v Zašové zdejší rodák francouzký legionář pan Ludvík Jaroň.

Jako čtrnáctiletý synek  jedné z nejchudších rodin  zašovských šel do světa.

Vyučil se krejčím a pracoval v Moravské Ostravě, Praze, Vídni, Berlíně, Londýně a v Paříži. Všude pracoval po několik let a ovládal dokonale jazyky český, německý, anglický a francouzský. Trvale se usadil v Paříži, kde pobyl třicet let.

Bohatou znalostí jazykovou a přičinlivosti svou dopracoval se krásného hmotného postavení, tak Zašovjan, příslušník zdejší, stal se majitelem jednoho z velkých a dobře prosperujících závodů konfekčních v Paříži.

Život jeho má pro rodnou Zašovou ten význam, že byl jedním z prvých vojáků české revoluce, který se zbraní v ruce stál  na frontě proti Rakousku. Od 22. srpna 1914 byl účasten bojů v cizinecké legii francouzské a po zřízení čsl. legie ve Francii byl přidělen k 22. pluku jejímu.

Účastnil se mnoha bojů a měl četná vyznamenání.

Ze svého pobytu pařížského znal se osobně s prezidentem Masarykem a min. Ed. Benešem.

Hle, jeden ze synů, na něž může být rodná Zašová hrdá!

Jakoby tušil konec svůj, přijel navštívit Vlast a v Kroměříži zemřel. Po přání svém pochován byl v půdě rodné obce své.

Pohřbu jeho účastna byla čestná četa ppl. 40 z Valašského Meziříčí s vojenskou hudbou, legionářstvo a sokolstvo v krojích i v civilu z celého kraje. Nesčetné občanstvo končilo mohutný pohřební průvod, jakého kraj zdejší dosud  málokdy viděl.

Nad hrobem se rozloučil se zesnulým nadpor. ital. legie v záloze zdejší řídící učitel Ferdinand Wimmer.

Čest budiž památce hrdinného syna rodné Zašové!   

Zdroj: Kronika Zašové
Text,  foto a reprofoto © Richard Sobotka

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *