Kroužek „Pěkná Myšlenka“ v Zašové vznikl před 105 lety

Na počátku 20. století, kdy ještě nebyly rozšířeny prostředky masové zábavy (kino, rozhlas, televize), vítali lidé po šestidenním často úmorném pracovním týdnu příležitost setkat se v neděli odpoledne s rodinou, přáteli, sousedy, pobesedovat s nimi a pobavit se v altánku, který v těch časech stál v mnoha zahradách. Jiní se v pravidelný čas scházeli v restauraci, kde si u levného pití a cigarety zahráli karty s haléřovými sázkami a při tom probrali dění v zaměstnání, obci i ve světě.

  Jeden karbanický kroužek měl týden co týden pravidelné dostaveníčko v někdejším Lesním zátiší výletní restaurace ve Stračce. Soustředili se kolem Františka Macháčka a tam v roce 1915 přišli na myšlenku ustanovit kamarádské sdružení a protože jim při kartách často napadaly pěkné myšlenky, třeba jak zvelebit obec, přijali pro kroužek název „Pěkná Myšlenka“. A protože neměli od slov daleko k činům, odsouhlasili si 1. září 1916 stanovy tohoto kamarádského sdružení, kde bylo mimo jiné zaznamenáno, že kroužek je nepolitický a jeho cílem je být „národní a svépomocný“. Členské příspěvky obnášely 20 hal. týdně a kromě toho 10 hal. měsíčně. Počáteční pokladní hotovost činila 33.60 K.

Po schválení stanov zemským úřadem v Brně vstoupil kroužek „Pěkná Myšlenka“ v Zašové do veřejného života a v dalších létech vykonal krásný kus práce. Prvým předsedou Kroužku byl zvolen Karel Gajda, pak v letech 1920-1939 byl předsedou František Macháček.

Kroužek „Pěkná Myšlenka“ se neomezoval jen na spolkovou činnost, ale zapojoval se i do záležitostí obce, zvláště ve snaze o její zušlechtění. Jejím přičiněním byl upraven sad u fojtství „aby byl ozdobou, nikoliv hyzděním obce“. Byly vysazovány lesní stromy, upraven chodník k novému hřbitovu a vysazena alej akátů, upraven chodník do Stračky, zřízena štěpnice ovocných stromů, provedena úprava starého hřbitova na parkový sad. Kromě dalšího se Kroužek „Pěkná Myšlenka“ zasadil v roce 1920 o postavení „... v upraveném sadu u fojtství z vděčnosti a lásky...“  památníku prezidenta T. G. Masaryka.

V posledním roce své činnosti ve válečném roku 1940 měl Kroužek 86 členů.

Do činnosti Kroužku „Pěkná Myšlenka“ se zapojovali občané, ale také významné osobnosti. Byl to i Ferdinand Wimmer, řídící učitel obecné školy v Zašové v letech 1934-1939, kronikář obce a předseda Okrsku Národní jednoty v Rožnově pod Radhoštěm. Právě on po dvaceti letech trvání kroužku sepsal kroniku Kroužku „Pěkná Myšlenka“ a uvedl ji slovy:

„Byla to pěkná a šťastná myšlenka zrodivší se v hlavě jednoho ze zakladatelů, že právě tento jemný a přiléhavý název zašovského kroužku a spolku tomu byl dán. Život „Pěkné Myšlenky“ během dvou desetiletí zrodil celou řadu pěkných myšlenek, zdařile realizovaných námětů, život ukazující lásku k vlasti a národu, lásku k rodné obci Zašové a projevující touhu a snahu po jejím zkrásnění a zjasnění. Život tohoto kroužku zanechává po sobě řadu krásných živých památníků, které budou vždy ukazovati na jemné ušlechtilé snahy a intence  kroužku, vedeného lidmi dobrými, chtějícími jen dobro a krásno. S úctou přehlížím život a práci tohoto Kroužku „Pěkné Myšlenky“.

Kroniku Ferdinand Wimmer zaznamenal a sepsal z mnoha vyprávění, ze spolkových zápisů, z poznámek a informací získaných ke zpracování kroniky z četných památníků práce „Pěkné Myšlenky“ trvale zdobících  rodnou obec Zašovou. Psal Kroniku s pocity obdivu a úcty k této práci venkovských nadšenců, i s přáním, aby „Pěkná Myšlenka“ zůstala provždy věrna ušlechtilým snahám svým a dočkala se zaslouženého pochopení všeho spoluobčanstva zašovského.

Kroniku „Pěkné Myšlenky“ Ferdinand Wimmer zpracoval v letech 1938-1940, kdy byl penzionován a usadil se ve Valašském Meziříčí, a uzavřel ji slovy:

„Uprostřed září 1940 dodělal jsem dodatečné zpracování těchto zápisů a vzpomínek na 25 let trvání Kroužku „Pěkné Myšlenky“ v Zašové.  Zpracování kroniky bylo mou radostí a jakousi láskou, které jsem věnoval mnoho práce, námahy, času a také i finančních obětí. Tuto velkou práci svou odevzdávám jako dar milému mně Kroužku „Pěkné Myšlenky“ a milým přátelům svým v Zašové s jediným přáním, aby se stala radostí, láskou a pýchou Kroužku, právě tak jako zpracování její bylo radostí a láskou mou vlastní.“

Kronika Ferdinanda Wimmra zaznamenává historii zašovského Kroužku „Pěkná Myšlenka“, který by si v letošním jubilejním roce 2020 připomněl 105 let od svého založení v čase rakousko-uherské monarchie, 25 let svého trvání z převážné části v nově zrozené republice Československé a 80 let od svého zániku ve válečném čase druhé světové války.

Pramen: Kronika Kroužku „Pěkná myšlenka“
Text,  foto a reprofoto © Richard Sobotka

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *