Jak je důležité mít osvícené radní

Malá procházka historií rožnovské městské knihovny.
Přiznávám se: od malička jsem milovala knížky, od školy dějepis a historii, od svých 30  do 60 let jsem byla vesměs šťastnou knihovnicí. Do svého zaměstnání, spíše povolání do Městské knihovny v Rožnově na Bezručově ulici v bývalé Brillově, vile jsem chodila ráda. Bez knížek a bez knihovny bych byla hodně ochuzena. Knížky jsem dostávala vždy od rodičů na Vánoce, ale to nestačilo, takže knihovny jsem velmi záhy vyhledávala, kudy mne vedly životní osudy. I tu naši rožnovskou.

Teď by se možná hodilo nakousnout něco z její historie. Uvedu kousek ze zápisu zakládající listiny: Knihovna občansko národní městyse Rožnova vešla v život 1. ledna 1872 za účasti Čeňka Janíka, Michala Kramoliše, Martina Baroše a Josefa Bayera radních. Místní kaplan P. J. J. Koželuha propůjčil se u řízení její. Knihy se zapůjčují pravidelně v neděli, ve svátek a každý čtvrtek … Zejména chloubou nám zaznamenati jest, že jí svou přízeň vyslovil velectěný a slovutný p. F. Palacký historiograf království českého. On obmyslil ji celým Slovníkem naučným. ….

Vida, jací  osvícení radní. Náklady spojené s pořízením inventáře knihovny nesla obec, přibližně 1000 svazků roku 1920 věnoval Sokol městu jako příspěvek ke vzniku městské veřejné knihovny. A knihovna dostala jméno Palackého knihovna. Jak šel čas Palacký se z názvu vytratil a knihovna ne vždy měla vhodné prostory. V době svého 120 výročí, tedy v roce  1992, se hezky usadila v Brillově krásné vile. Ovšem předcházelo tomu chátrání této vily, přesvědčení tehdejších radních v čele se Zdeňkem Konvičným, že by tam mohla být knihovna a získání nutných financí od státu na její rekonstrukci samotnými knihovníky. Knihovna už podruhé měla štěstí na osvícené radní.

Však se taky za vše odměnila svou až příkladnou činností. Už dávno nepůjčuje jen knížky, noviny, hudební nosiče či jiné dokumenty. Ve spolupráci s organizacemi města tvoří spoustu kulturních a osvětových akcí. Na př. od roku 1996  již v Rožnově proslulé Podzimní putování s broučky (následované knihovnami po celé ČR), Večerníčky na kamenech, S knížkou v baťůžku po pašeráckýck stezkách, Diskuzní fóra pro občany, přístupnost veřejnosti k internetu, taky elektronický katalog se vstupem do výpůjčního systému, půjčování e-knih, nebo vydavatelskou činnost jako jsou Milé tisky seniorské skupiny Město v mé paměti. To je jen malý zlomeček. Rozvíjí se pružně i po stránce dnešních moderních technologií. A taky získává sama ocenění. Proč se nepochlubit? V roce 2013 ředitel knihovny Pavel Zajíc obdržel zvláštní uznání Zlínského kraje za vynikající práci, realizaci mnoha úspěšných projektů a zapojení se do kulturního a společenského dění města. A v roce 2016 získala knihovna ocenění „Knihovna Zlínského kraje“  za své nadstardartní aktivity. Jenže na to vše je jí už kabátek dost dlouho malý.

A pozor! Osvícení radní v dějinách knihovnictví potřetí! Starosta Radim Holiš, místostarostka pro kulturu Kristýna Kosová a místostarosta Jan Kučera a ostatní radní odsouhlasili vítězný návrh studie přístavby knihovny pro její další rozvoj včetně finančních nákladů. První krok! Věřím pevně jako mí kolegové knihovníci, ale především jako to velké množství čtenářů a uživatelů knihovnu navštěvujících, že další kroky, projekt a financování, budou opravdu následovat. Že se dobrá věc  podaří.

Proměny rožnovské knihovny

 

 

 

 

 

Návrh rekonstrukce rožnovské městské knihovny

 

Text a foto © Jarmila Mikulášková

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *