PhDr. Jiří Langer CSc. – čestný občan Rožnova pod Radhoštěm

V roce 2020 udělil Rožnov poprvé v historii čestné občanství. Mezi oceněnými byl i PhDr. Jiří Langer . Potěšilo mě to, protože tento vědec, historik a etnograf evropského formátu, si takové ocenění bezesporu zaslouží.  Juru Langera jsem poznala brzy po svém nástupu do Valašského muzea, kde on již asi rok pracoval jako vedoucí Národopisného odboru. Bylo to na oslavě MDŽ.

Ta akce, stejně jako všechny výroční a jiné schůze, bývaly v muzeu vždycky po oficiální části spojeny s hudbou a zpěvem. A Jura tam tenkrát předvedl goralské tance, doprovázené zpěvem goralských písní. Bylo to úžasné. Později, když jsem pracovala i na jeho oddělení, poznala  jsem, že je to člověk nejen mimořádně vzdělaný, ale také velmi skromný a přátelský. Vzpomínám si na výlety na Velký Javorník, které pořádal se svými kolegy v dubnu, při příležitosti svého svátku a narozenin. Jednou jsem se také zúčastnila. Všichni jsme se v chatě na Javorníku podepsali do návštěvní knihy, která tam možná ještě existuje. Jura naše podpisy navíc doplnil drobnou kresbou. Jeho výtvarné nadání, to je dar od Boha. Několika čarami dokáže zachytit tanečníka v pohybu, zvířata jako živá a půvab krajiny se starými stromy a dřevěnými staveními. Ostatně, o jeho umění kreslíře se mohl přesvědčit každý, kdo viděl jeho výstavu Z rožnovských skicáků na rožnovské radnici v r. 2011. Také své odborné publikace bohatě ilustruje kresbami. Nezapomenutelné jsou zájezdy, které jako průvodce obohatil spoustou informací a hlavně nadšením, takže často nebyl čas ani na občerstvení. Ráda vzpomínám na jeho vyprávění o návštěvách muzeí v přírodě v Rumunsku, Estonsku a skandinávských zemích, kde si získal v odborných kruzích přátele. Jistě si nejen já, ale i další kolegové pamatují na Heina Hansena z Dánska, který se s Jurou spřátelil a také jeho přičiněním se uskutečnila v r. 1974 v Dánsku první zahraniční výstava Valašského muzea – Západokarpatská lidová kultura. Katalog k výstavě připravil Jiří Langer a z Dánska pak putovala ještě do Norska a Finska a vzbudila zájem odborných pracovníků muzeí v přírodě o Valašské muzeum. Důsledkem po letech bylo, že se konference Svazu evropských muzeí v přírodě konala v Rožnově.

Výlet na Javorník 24. 4. 1996 – zleva Jarka a Jiří Langerovi, uprostřed Zdeněk Cvikl, zcela vpravo Doubravka Vejmelková.

Někdy v polovině sedmdesátých let navštívil Valašské muzeum ředitel muzea St. Fagans z Walesu. Protože tlumočnice se z nějakých důvodů nemohla první den návštěvy dostavit, požádal mě Jura, zda bych se s ním panu řediteli věnovala. Byl to zážitek. Objeli jsme kus Valašska a žasla jsem, jak má Jura region zmapovaný. Bylo to v době, kdy se intenzivně zabýval výzkumem vodních staveb na Valašsku jako podkladem pro stavby v Mlýnské dolině. Předmětem výzkumu byly nejen stavby, ale také život obyvatel, kteří v nich pracovali a žili. Pan ředitel se netajil obdivem, kolik je u nás ještě zachovalých staveb lidové architektury. Já jsem se zase netajila obdivem, jak rozsáhlé znalosti o Valašsku Jura má.

V chatě na Javorníku – zleva Doubravka Vejmelková, Vanda Vrlová, Michal Chumchal a Jura Langer.

V loňském roce jsem navštívila Slovensko a dva dny strávila i na Oravě. Při pobytu v Zuberci a návštěvě Múzea oravskej dediny i Oravskej galérie v Dolnom Kubíne, jsem se setkávala se jménem a fotografiemi Juraja Langera, který tyto instituce zakládal. Jeho osobnost a dílo tam stále připomínají. Jsem ráda, že i v Rožnově připomněli, že tady mezi námi žije výjimečná osobnost, jakých mnoho nemáme.

Doubravka Vejmelková

Text  © Doubravka Vejmelková
Foto a reprofoto © Richard Sobotka

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *