Kulturní výročí červenec 2022.

Jan Rokyta (1938-2012), hudebník, skladatel. Narodil se v Jasenné. Po maturitě na Vyšší průmyslové škole hornické a po čtyřletém studiu na Vysoké škole báňské v Ostravě pracoval...

Ladislav Nezdařil – básníkovo století.

Řada spřízněných duší přišla do Janíkovy stodoly v Dřevěném městečku Valašského muzea pozdravit básníka Ladislava Nezdařila, poslechnout si jeho básně a zavzpomínat. Tím nejpříhodnějším místem bylo...