R O Č N Í D O B Y

Proč roční doby. Neuznávám roční doby jako něco stálého, neměnného, jednou pro vždy daného. Jejich časové rozpětí je samozřejmě pevně stanoveno, jak si to pořádek...

Už je tady – Nový rok 2023.

Počtem dnů, ročních dob, svátků státních i těch privátních je na tom nastávající rok stejně, jako roky předchozí. Větru a dešti sice ani tentokrát neporučíme,...

Práce koní v lese při těžbě dřeva.

Těžba dřeva je prováděna motorovou pilou a dřevo je obvykle přibližováno na místo odvozu lesnickým kolovým traktorem. Na méně přístupných místech je k přiblížení dřeva využíváno koní....

LISTOPAD – měsíc padajícího listí.

Listopad je také indiánský měsíc „bláznivý“. V naší zeměpisné poloze je studeným deštěm a ještě studenějšími sněhovými plískanicemi předzvěstí zimy. Listopad je měsíc ve znamení střelce....