Evangelické kostely na Rožnovsku.

Boj o bibli se stal ústředním motivem náboženské reformace. V českých zemích došlo roku 1485 k vzájemnému uznání menšinové církve katolické a většinové evangelické (utrakvistické a protestantské)....