Jak se v Rožnově sportovalo.

Po vzniku n. p. Tesla Rožnov v roce 1949 bylo potřeba stále narůstajícímu počtu zaměstnanců umožnit smysluplné využití volného času. V rámci budování továrny tak vzniklo i...

Rožnovská lékárna U Matky Boží

Do současnosti se o rožnovském lékárníkovi Hynku Seichertovi nedochovalo mnoho zpráv. V letech 1877–1886 působil v zastupitelstvu města Rožnova, z toho v období 1880-1883 jako třetí radní. Roku 1874...

Krédo jako osobní erb.

Krédo je souhrn názorů nebo přesvědčení. Krédo může být filozofické i vědecké. Může být vyjádřením trvalého osobního přesvědčení. Chce-li někdo ve svém curriculum vitae udělat...

Zima v obrazech malířů.

Malíři bývají zpravidla vyznavači barev. Krajináři vyhledávají jarní rosení rozkvetlých luk a sadů plných kvetoucích stromů. Jejich nejsvětějším časem je však podzim, tonoucí v barevných proměnách....